Họp chi bộ Các Viện tháng 4 năm 2018

Trang web mặc định đăng vào 12/04/2018 - 11:25
Người báo cáo Hoàng Xuân Niên
Chức vụ Bí thư chi bộ – Viện trưởng Viện PTKH&CN
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 4 năm 2018
Ngày thực hiện 10/04/2018
Địa điểm PLV PGS.TS Hoàng Xuân Niên
Số đảng viên 7
Có mặt 7
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Thu nộp đảng phí
– Thông tin thời sự trong nước, quốc tế, địa phương
– Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với tổng kết phong trào thi đua “Làm theo Bác” năm 2017.
– Phổ biến các tài liệu tuyên truyền của Đảng trong chi bộ.
– Thông qua Nghị quyết tháng 4:
+ Đánh giá công tác tháng 3
+ Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 4
– Đảng viên góp ý hoàn thiện nghị quyết.
– Bí thư kết luận