Họp chi bộ Các Trung tâm Tháng 7 năm 2023

Tô Vĩnh Bảo đăng vào 11/07/2023 - 13:55
Người báo cáo Tô Vĩnh Bảo
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 7 năm 2023
Ngày thực hiện 11/07/2023 14:30
Địa điểm Phòng họp 1
Số đảng viên 12
Có mặt 12
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung 1. Báo cáo, đánh giá kết quả công tác tháng 06/2023
2. Thảo luận nội dung Nghị quyết tháng 07/2023 về:
2.1 Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
Tuyên truyền các hoạt động: Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023) và Kỷ niệm 94 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-21/6/2023).
2.2 Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên
Chuyển Sinh hoạt đảng 4 đồng chí: Nguyễn Khoa Trường An, Phan Nguyễn Hồng Diễm, Nguyễn Thụy Tường Như, Nguyễn Viết Xuân Sang về sinh hoạt tại các Chi bộ: Hành chính 4, Khoa Ngoại ngữ, Sinh viên 2
2.3 Công tác kiểm tra, giám sát
Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của Chi bộ năm 2023 theo kế hoạch (Đ/c Nguyễn Anh Kha).
2.4 Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
Các Trung tâm dự kiến kế hoạch công tác tháng 7
2.5 Lãnh đạo đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên)
Hưởng ứng và tham gia các hoạt động của Công đoàn trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức
3. Kết luận, thông qua Nghị quyết