Họp chi bộ Các Trung tâm Tháng 6 năm 2018

Võ Thị Cẩm Vân đăng vào 06/07/2018 - 15:14
Người báo cáo Võ Thị Cẩm Vân
Chức vụ Bí thư
Báo cáo Tháng 6 năm 2018
Ngày thực hiện 06/07/2018
Địa điểm Phòng đọc giảng viên
Số đảng viên 15
Có mặt 13
Vắng mặt, lý do – Nguyễn Anh Kha (Đi học)
– Trương Thị Thủy Tiên ( đi tâp huấn )
Nội dung – Thông tin tình hình đảng viên dự họp chi bộ; đóng đảng phí; Thông tin thời sự trong nước, quốc tế, địa phương
– Phổ biến các tài liệu tuyên truyền của Đảng trong chi bộ.
– Thông qua dự thảo báo cáo tình hình hoạt động của chi bộ tháng 6/2018; phương hướng hoạt động chi bộ tháng 7/2018.
– Chi bộ thảo luận.
– Kiểm điểm đảng viên chấp hành tháng 6/2018: đ/c Tô Vĩnh Bảo và đ/c Huỳnh Thanh Thúy.
– Bí thư kết luận.
– Chi bộ biểu quyết dự thảo Nghị quyết tháng 7/2018 của chi bộ.
– Kết thúc cuộc họp chi bộ.