Họp chi bộ Các Trung tâm Tháng 2 năm 2020

Võ Thị Cẩm Vân đăng vào 12/02/2020 - 11:09
Người báo cáo Võ Thị Cẩm Vân
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 2 năm 2020
Ngày thực hiện 17/02/2020 00:00
Địa điểm Phòng họp 1
Số đảng viên 21
Có mặt 20
Vắng mặt, lý do Nghỉ hậu sản
Nội dung – Thông báo tình hình đảng viên của chi bộ đi dự sinh hoạt.
Phần Nội dung
Thông tin thời sự
– Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng 01/2020
– Đánh giá việc học tập làm theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Kể mẫu chuyện về Bác Hồ.
– Thảo luận và đề xuất nhân sự BCU nhiệm kỳ 20-23
– Đề ra nhiệm vụ của chi bộ tháng 02/2020; công tác chuẩn bị cho Đại hội chi bộ Các Trung tâm- Viện nhiệm kỳ 2020 – 2023.
– Chi bộ thảo luận
Phần Kết luận
Bí thư nêu tóm tắt ý kiến phát biểu của đảng viên và kết luận.
Chi bộ biểu quyết.