Họp chi bộ Các Trung tâm Quý IV năm 2020

Tô Vĩnh Bảo đăng vào 07/11/2020 - 09:36
Người báo cáo Tô Vĩnh Bảo
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Quý IV năm 2020
Ngày thực hiện 09/11/2020 08:30
Địa điểm Phòng họp 2
Số đảng viên 15
Có mặt 15
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Thực hiện việc thu nộp đảng phí tháng 11 của đảng viên
– Thông báo tình hình thời sự, chính sách, nghị quyết chỉ thị của cấp trên liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở
– Báo cáo, đánh giá kết quả công tác tháng 10
– Thảo luận nội dung Nghị quyết tháng 11 về: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên; thực hiện nhiệm vụ chính trị của các Trung tâm; công tác đoàn thể.
– Kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành năm 2020 theo kế hoạch
– Tổ chức sinh hoạt chuyên đề: xây dựng văn hóa ứng xử Đại học Thủ Dầu Một trong giai đoạn hiện nay