Họp chi bộ Các phòng ban tháng 9 năm 2016

Trần Văn Trung đăng vào 08/09/2016 - 08:48
Người báo cáo Trần Văn Trung
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 9 năm 2016
Ngày thực hiện 05/09/2016
Địa điểm Phòng E2.101
Số đảng viên 9
Có mặt 9
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung – Thông tin tuyên truyền chủ đề Ngày Quốc Khánh (02/9) và ý nghĩa Bản Tuyên ngôn độc lập.
– Thông qua Bản dự thảo Nghị quyết tháng 9/2016
– Thông báo công văn số 532-CV/ĐUK về việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”.
– Kể chuyện về Bác Hồ: đ/c Trung kể mẫu chuyện “Những ngày cuối cùng của Bác Hồ”.
– Thực hiện Kế hoạch giám sát của chi bộ: 02 đồng chí: đ/c Bính và đ/c Hào.
– Thông qua Bản thu hoạch cá nhân: Học tập quán triệt nghị quyết ĐH lần thứ XII của Đảng.