Họp chi bộ Các phòng ban tháng 10 năm 2016

Trần Văn Trung đăng vào 30/09/2016 - 10:27
Người báo cáo Tran Van Trung
Chức vụ Bi thu
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 10 năm 2016
Ngày thực hiện 03/10/2016
Địa điểm E2.101
Số đảng viên 9
Có mặt 9
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung – Thông tin tuyên truyền ngay Thanh lap Hoi Lien hiep Thanh nien Viet Nam (15/10) va Hoi Lien hiep Phu nu Viet Nam (20/10); Tuyên truyền, giáo dục Quốc tế Người cao tuổi (01/10)
– Thông qua Bản dự thảo Nghị quyết tháng 10/2016
– Kể chuyện về Bác Hồ: đ/c Trung kể mẫu chuyen: Con đường tuổi trẻ và Đồng bào Thái Bình tăng gia sản xuất thi khá nhưng tiết kiệm thì phải đánh dấu hỏi.
– Thực hiện Kế hoạch kiem tra, giám sát của chi bộ: 02 đồng chí: đ/c Trung và đ/c Duc Anh.
– Ket luan va bieu quyet.