Gương sáng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học thời đại số

Nguyễn Thị Nga đăng vào 14/05/2021 - 15:03

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm và tư tưởng trong sự nghiệp cách mạng của Bác được Đảng Cộng sản Việt Nam tổng kết, hệ thống hóa. Hệ thống tư tưởng này bao gồm những quan điểm về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam bao gồm những luận điểm sáng tạo liên quan tới nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực giáo dục. Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu” – đó là tất yếu lịch sử đã được chứng minh và thực tiễn cách mạng Việt Nam kiểm nghiệm. Nhận thấy rõ tầm quan trọng của giáo dục và đào tạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng một nền giáo dục mới – một nền giáo dục mà mục tiêu, nội dung và phương pháp phải hướng đến việc phát triển con người toàn diện, cũng như động viên mọi lực lượng tham gia sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Ngày 15/05/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhằm đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách và lối sống của Người trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống, xây dựng văn hóa và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản và giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách và lối sống của Hồ Chí Minh.

Trong thời đại phát triển của khoa học, kỹ thuật và công nghệ như hiện nay, giáo dục 4.0 là mô hình phù hợp với việc đổi mới, sáng tạo trong việc dạy và học trong hầu hết các cấp học. Mô hình này giúp cho hoạt động dạy và học diễn ra mọi lúc, mọi nơi, giúp cho người học có thể chủ động hơn trong việc quyết định học gì, thời gian học và phương thức học theo nhu cầu của bản thân.

Qua nhiều năm áp dụng và cải cách chương trình giáo dục Đại học, thầy ThS. Phan Thanh Bằng – Trưởng Khoa Khoa Đào tạo Kiến thức chung – Trường Đại học Thủ Dầu Một luôn thực hiện tốt cuộc vận đồng Học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; là người tiên phong trong công tác ứng dụng Công nghệ Thông tin trong giáo dục.

Kể từ năm 2016, thầy chủ động ứng dụng việc học các học phần chính trị trên hệ thống E-Learning, áp dụng mô hình RTC (real time conference) và trực tiếp giảng dạy, trao đổi với người học thông qua công cụ chat; tạo sự thích thú cho người học. Ngoài ra, thầy luôn tìm tòi và kết hợp các trò chơi tương tác trực tuyến, bài giảng điện tử: video, âm thanh,… vào trong bài học, bài giảng của mình.

Thời gian đầu, khi thực hiện triển khai dạy học và lưu trữ học liệu trên hệ thống E-Learning của nhà trường gặp nhiều khó khăn, thầy luôn vững niềm tin và động viên đồng nghiệp cùng thực hiện. Đến nay, qua 6 năm triển khai, toàn bộ cán bộ, giảng viên khoa Đào tạo Kiến thức chung đều triển khai tốt việc dạy và học trên hệ thống E-Learning, đồng thời nhận được nhiều đánh giá tốt từ phía người học và lãnh đạo nhà trường.

Năm 2020, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, học sinh, sinh viên cả nước tạm thời chuyển sang hình thức học tập trực tuyến, đây cũng là thách thức lớn đối với toàn thể cán bộ, giảng viên trong nhà trường. Tuy nhiên, thầy vẫn làm chủ được tình thế và có bước sáng tạo trong dạy và học tại trường. Điển hình, thầy chủ động đổi mới phương pháp dạy: thu hình bài giảng, sử dụng các phần mềm, hệ thống RTC,… livestream trực tiếp trên các nền tảng Youtube, Facebook.


Ngày 01/04/2020, thầy tham gia vào Cộng đồng Giáo viên sáng tạo Việt Nam (do Microsoft Việt Nam lập ra) và là thành viên tích cực, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm với cộng đồng.

Qua thời gian hoạt động tích cực và cố gắng phục vụ vì cộng đồng và hoàn thành các bài kiểm tra từ phía Microsoft Việt Nam, thầy đã được công nhận làm thành viên chính thức của “Cộng đồng MIE Expert 2020 – 2021” và là một trong 153 thành viên “các chuyên gia giáo dục sáng tạo của Microsoft” tại Việt Nam được Microsoft toàn công công bố.

Chính nhờ vào sự nổ lực và đổi mới, áp dụng công nghệ thông tin vào đổi mới phương pháp dạy và học tại trường, các bạn sinh viên, học viên dễ dàng tiếp cận được các kiến thức, nội dung bài giảng. Có thể thấy, thầy ThS. Phan Thanh Bằng luôn noi gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và vận dụng được tư tưởng của Người vào giáo dục.

ThS. Phan Thanh Bằng trên livestream giảng dạy trực tuyến
 Bài viết chia sẻ trên cộng đồng MIE Expert Việt Nam

Tác giả: Trương Tấn Lợi