Posts by thukhk

Quyết định phân công nhiệm vụ trong Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Thủ Dầu Một khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng: 01/09/2020 - 09:31

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ Trường Đại học Thủ Dầu Một khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng: 01/09/2020 - 09:29

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Thủ Dầu Một nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng: 01/09/2020 - 09:26

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Thủ Dầu Một lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng: 01/09/2020 - 09:21

How To Construct Your Scholarship Profile

Ngày đăng: 25/03/2020 - 10:53

Kế hoạch số 51 của Đảng ủy Trường v/v thực hiện Chỉ thị 05 năm 2018

Ngày đăng: 12/03/2018 - 08:57

Thông báo nhận giấy chứng nhận Chương trình bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới, Chương trình bồi dưỡng kiến thức QP-AN

Ngày đăng: 18/10/2017 - 15:09

Họp chi bộ Trung tâm Giáo dục thể chất – Quốc phòng an ninh tháng 10 năm 0

Ngày đăng: 05/10/2017 - 11:12

Thông báo nhận giấy chứng nhận Chương trình Bồi dưỡng LLCT dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng

Ngày đăng: 13/09/2017 - 14:36

Quy định số 47-QĐ/TW của BCHTW về Những điều đảng viên không được làm

Ngày đăng: 12/09/2017 - 16:50