Viện Kỹ thuật Công nghệ tổ chức thành công đại hội chi bộ NK 2022 – 2025

Nguyễn Thị Nga đăng vào 28/06/2022 - 14:37

Ngày 27/6/2022, Chi bộ Viện Kỹ thuật Công nghệ tổ chức thành công Đại hội NK 2022 – 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Trần Văn Nam – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy trường, cùng toàn thể các đảng viên thuộc chi bộ.

Thực hiện tiến trình đại hội, đ/c Đỗ Đắc Thiểm – Phó Bí thư Chi bộ thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Báo cáo chính trị đại hội, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022 và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2022 – 2025. Nhiệm kỳ qua, Viện đã xây dựng được 06 đề án mở ngành đào tạo đại học mới, nâng tổng chương trình đào tạo của Viện lên 09 chương trình; Xây dựng đề án mở mã ngành CNTT trình độ tiến sĩ; Cải tiến chương trình đào tạo gắn với đề xướng CDIO; Kiểm định thành công 02 CTĐT Kỹ thuật phần mềm và Kỹ thuật điện theo tiêu chuẩn AUN-QA; Năm 2022, tiếp tục thực hiện kiểm định CTĐT Hệ thống thông tin bậc sau đại học theo tiêu chuẩn MOET, CTĐT Hệ thống thông tin bậc đại học theo tiêu chuẩn AUN-QA,…; Hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên, học viên, sinh viên có chuyển biến tích cực trong thực hiện đề tài NCKH, viết giáo trình, tài liệu tham khảo, công bố quốc tế 50 bài với 01 bài Best Paper Award, 20 ISI và 19 Scopus,  04 bài tạp chí nước ngoài khác, 06 bài trong các hội nghị quốc tế, 48 bài báo đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học các cấp,…

Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, bám sát Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên, mục tiêu chiến lược phát triển của nhà trường, Đại hội tập trung thảo luận và thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm, phương hướng hoạt động của chi bộ trong NK 2022 – 2025. Các chỉ tiêu cụ thể được thống nhất như: Có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Kết nạp 4 đảng viên mới, tạo nguồn 08 quần chúng ưu tú; Tái kiểm định CTĐT Kỹ thuật phần mềm và CTĐT Kỹ thuật điện; Đạt 20% – 30% học phần sử dụng tài liệu và slide bài giảng bằng tiếng Anh cho mỗi chương trình đào tạo; Có 3-6 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, bộ, hợp tác quốc tế; Phát triển ít nhất 02 sản phẩm công nghệ có thể chuyển giao, thương mại hóa; 15 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; Triển khai ít nhất 10 lượt tập huấn về Robotics cho học sinh phổ thông; Triển khai IT service phục vụ cho giảng viên và sinh viên,…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đ/c Trần Văn Nam – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đã biểu dương toàn thể chi bộ trong nhiệm kỳ qua đã khắc phục khó khăn, nhanh chóng thích ứng với bối cảnh giãn cách xã hội do dịch bệnh, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, công tác chuyên môn, công tác đoàn thể. Đ/c Phó Bí thư cũng chỉ ra những thách thức trong thời gian tới và định hướng các nhiệm vụ trọng tâm mà chi bộ cần tập trung để lãnh đạo, tổ chức thực hiện trong NK 2022 – 2025. Qua đó, góp phần xây dựng chi bộ phát triển vững mạnh, hoàn thành các hạng mục trong thực hiện chiến lược phát triển của nhà trường, của chi bộ và của Viện.

Trong khuôn khổ chương trình, Đại hội đã tiến hành các thủ tục bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Kết quả, Đ/c Đỗ Đắc Thiểm đã được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư chi bộ, đ/c Trịnh Thị Như Quỳnh giữ chức Phó Bí thư NK 2022-2025.

Đại hội tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của NK 2020 – 2022 và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu NK 2022 – 2025
Dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Trần Văn Nam – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy trường
Đại hội đã tiến hành các thủ tục bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025
Đ/c Đỗ Đắc Thiểm đã được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư chi bộ, đ/c Trịnh Thị Như Quỳnh giữ chức Phó Bí thư NK 2022-2025
Đại hội đã thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm, phương hướng hoạt động của chi bộ trong NK 2022 – 2025, góp phần xây dựng chi bộ phát triển vững mạnh, hoàn thành các hạng mục trong thực hiện chiến lược phát triển của nhà trường, của chi bộ và của Viện

BBT