Trường ĐH Thủ Dầu Một có 5 cá nhân, 2 tập thể được khen thưởng tại hội nghị Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Nguyễn Thị Nga đăng vào 14/06/2023 - 10:34

Ngày 24/5/2023, tại Hội trường II trường ĐH Thủ Dầu Một, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các mô hình hay, cách làm sáng tạo, mang lại giá trị thiết thực và sự lan tỏa sâu rộng trong toàn đơn vị; góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh – quốc phòng trên địa bản Tỉnh. Trong những năm qua, cùng với các đơn vị trong tỉnh, Đảng bộ trường ĐH Thủ Dầu Một luôn chú trọng triển khai có hiệu quả việc thực hiện Kết luận số 01 và Chỉ thị số 05 trong công tác xây dựng Đảng. Theo đó, việc tuyên truyền, quán triệt thực hiện Chỉ thị và các chuyên đề hàng năm được thực hiện đồng bộ, rộng khắp trong đội ngũ cán bộ đảng viên, giảng viên và sinh viên. Đồng thời, những điểm mới, nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng bộ phổ biến, quán triệt cụ thể, rõ ràng tạo điều kiện thuận lợi để tập thể, cá nhân xác định nội dung, động cơ phấn đấu, tu dưỡng phù hợp với từng cương vị, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Đảng bộ đã tổ chức nhiều hoạt động mang tính giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng, học tập theo gương Bác trong sinh viên, như: Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến Hành trình theo chân Bác, chương trình Rung chuông vàng với chủ đề “Nguồn sáng dẫn đường”, tổ chức nhiều hội thảo khoa học, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động đối với mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong nhà trường.

Tham dự hội nghị, đồng chí Trần Văn Nam – Phó Bí thư Đảng ủy trường Đại học Thủ Dầu Một đã chia sẻ báo cáo tham luận với chủ đề “Công tác nghiên cứu khoa học, tổ chức hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề gắn kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với phong trào học tập theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Với những kết quả đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW, 02 tập thể và 05 cá nhân của trường ĐH Thủ Dầu Một đã được Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương tuyên dương, khen thưởng vì có thành tích trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2023.

02 tập thể, và 05 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW giai đoạn 2021 – 2023.
– 02 tập thể, gồm:
+ Đảng bộ trường ĐH Thủ Dầu Một;
+ Chi bộ khoa Kinh tế
– 05 cá nhân, gồm:
+ Đ/c Nguyễn Thanh Trúc – Đảng viên – Chi bộ Hành chính 4;
+ Đ/c Ngô Đại Hùng – Giám đốc CTĐT Hoá học – Viện Phát triển Ứng dụng;
+ Đ/c Hồ Đắc Hưng – Phó Giám đốc CTĐT Công nghệ thông tin – Viện Kỹ thuật Công nghệ;
+ Đ/c Đào Minh Trung – Giám đốc CTĐT Kỹ thuật môi trường – khoa khoa học Quản lý;
+ Đ/c Phan Tấn Lực – Đảng viên – Chi bộ khoa Kinh tế.

Ngày 24/5/2023, tại Hội trường II trường ĐH Thủ Dầu Một, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW
Tập thể Đảng bộ trường ĐH Thủ Dầu Một, và Chi bộ khoa Kinh tế khen thưởng vì có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW giai đoạn 2021 – 2023
05 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW giai đoạn 2021 – 2023
05 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW giai đoạn 2021 – 2023

Đại diện tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng cùng chụp hình lưu niệm tại Hội nghị

BBT