Tọa đàm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Nguyễn Thị Nga đăng vào 02/12/2021 - 14:26

Thực hiện kế hoạch học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa Đại hội lần thứ XIII của Đảng, sáng nay 30/11/2021, Đảng bộ trường ĐH Thủ Dầu Một đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đứg, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Buổi tọa đàm được tổ chức trực tiếp tại Trường quay TDMU với sự tham dự của đ/c Trần Văn Nam – Phó Bí thư trường trực Đảng ủy, các báo cáo viên đến từ khoa Đào tạo Kiến thức chung. Hơn 700 đảng viên, cán bộ – giảng viên và cán bộ đoàn của trường tham gia tọa đàm bằng hình thức trực tuyến thông qua hệ thống Microsoft Teams.

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc” là chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2021 và được quán triệt suốt cả nhiệm kỳ Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Tìm hiểu về chuyên đề trên là dịp để toàn Đảng, toàn dân ta nhìn lại lịch sử dân tộc, nghiên cứu, quán triệt ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển của cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng soi đường, từ khi có Bác Hồ lãnh đạo sự nghiệp cách mạng vĩ đại. Với trường ĐH Thủ Dầu Một, chuyên đề sẽ góp phần năng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, viên chức, lao động và sinh viên nhà trường hướng đến giá trị cốt lõi: “Khát vọng – Trách nhiệm – Sáng tạo”. Từ đó, hun đúc quyết tâm xây dựng kế hoạch phát triển bản thân, tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện chiến lược phát triển của trường nhanh hơn, mạnh hơn, hiệu quả hơn.

Tại buổi tọa đàm, ThS Phan Thanh Bằng, ThS Phạm Thị Hải Thảo, ThS Trần Trung Chung – những báo cáo viên kỳ cựu của trường đã triển khai chuyên đề thành 3 nội dung sâu sắc, gắn chặt với tư tưởng, sự nghiệp cách mạng của Người, đồng thời kết nối với định hướng phát triển đất nước theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Cụ thể, tọa đàm đã lần lượt tìm hiểu về: (1) Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường; (2) Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; (3) Một số giải pháp để học tập và làm theo “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Các giải pháp được đưa ra tại tọa đàm dành cho tập thể CB-GV, SV trường ĐH Thủ Dầu Một


1) Cần nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi đây là công việc thường xuyên, không thể thiếu đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Thế hệ trẻ phải xem đây là một nội dung của học tập, rèn luyện của cá nhân trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

2) Các chi ủy, lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức đoàn thể đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của chi bộ, đơn vị, tổ chức. Các sinh viên cũng cần có chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với điều kiện của chuyên ngành, trong từng năm học cụ thể.

3) Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức, sinh viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước trong nhà Trường. Tổ chức Đoàn, Hội sinh viên không chỉ tuyên truyền trong tổ chức của mình, mà còn phải góp phần tuyên truyền, lan tỏa trong xã hội về thi đua yêu nước: thi đua học tập, thi đua tự rèn, thi đua khởi nghiệp, thi đua sáng tạo khoa học – công nghệ…

4) Nêu cao trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí, tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh trong cản bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các đơn vị, các tổ chức. Sinh viên là lực lượng đông đảo trong đội ngũ trí thức cũng có trách nhiệm nêu gương thể hiện ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển, khát vọng vươn lên như lười căn dặn của Bác từ ngày khai giảng đầu tiên năm 1945: “…ngày nay chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta, làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu… Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.


5) Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát trong từng chi bộ, từng đơn vị. Các chi đoàn, chi hội cũng coi công tác kiểm tra, giám sát là việc làm tự soi rọi, tự chấn chỉnh góp phần bảo đảm chất lượng bên trong của trường ĐH Thủ Dầu Một.

ThS Trần Trung Chung tham gia báo cáo trực tuyến 

ThS Phan Thanh Bằng, ThS Lương Thị Hải Thảo trình bày chuyên đề tại điểm cầu Trường quay TDMU

ThS. Lương Thị Hải Thảo