Tọa đàm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”

Phan Nguyễn Quỳnh Anh đăng vào 25/05/2020 - 11:26

Sáng ngày 15/5/2020, Đảng bộ trường Đại học Thủ Dầu Một đã tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”. Toạ đàm hướng đến kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Hồ, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham dự tại điểm cầu chính có đồng chí Nguyễn Thị Nhật Hằng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, đồng chí Hoàng Trọng Quyền – Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, cùng toàn thể CBGV, sinh viên là đảng viên tham dự toạ đàm qua công cụ trực tuyến  Microsoft Teams.

Chủ trì nội dung toạ đàm là những nhà khoa học, giảng viên giàu kinh nghiệm trong nghiên cứu và giảng dạy các môn khoa học chính trị thuộc trường Đại học Thủ Dầu Một: ThS. Phan Thanh Bằng – Giám đốc Trung tâm Đào tạo kiến thức chung, ThS. Lương Thị Hải Thảo, ThS. Trần Trung Chung – Giảng viên chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh. Các diễn giả đã cung cấp, luận giải nhiều vấn đề xung quanh việc tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nguyên tắc và phương pháp thực hiện, bài học về đoàn kết, về xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị,…

Xoay quanh việc áp dụng tư tưởng của Người vào thực tế công việc, các thành viên tham dự toạ đảm đã nêu nhiều vấn đề về xây dựng đoàn kết nội bộ, phát huy vai trò của các tổ chức, bộ máy trong xây dựng và phát triển Nhà trường, góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị. Qua đó, nhiều giải pháp đã được đưa ra như: từng chi bộ, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động; mỗi đảng viên, CBVC xây dựng bản cam kết, kế hoạch thực hiện chuyên đề làm theo Bác năm 2020, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) và Nghị quyết 18 (Hội nghị Trung ương 7 – Khoá XII); phát huy tính nêu gương của cán bộ, đảng viên trong nhà trường, của viên chức, lao động đói với sinh viên; thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; phát động các phong trào thi đua: thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng văn hoá công sở; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong nhà trường,…

Điểm cầu chính có sự tham dự điều phối của Đảng uỷ, lãnh đạo Trường cùng các GV có kinh nghiệm trong nghiên cứu về Tư tưởng Hồ Chí Minh

Từ nhiều điẻm cầu khác nhau, hơn 500 CBGV, SV là đảng viên cùng theo dõi các nội dung trình bày và trao đổi trực tuyến với các diễn giả

BBT