Đại hội Đảng bộ trường Đại học Thủ Dầu Một lần thứ VI thành công tốt đẹp

Phan Nguyễn Quỳnh Anh đăng vào 01/06/2020 - 14:39

Trong hai ngày 27 và 28/5/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ trường Đại học Thủ Dầu Một lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được tổ chức với sự tham dựca 145 đi biu đi din cho 272 đng viên thuộc 16 chi bộ. Đ/c Nguyễn Thị Nhật Hằng được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy Trường nhiệm kỳ mới. 

Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Huỳnh Thanh Trà – Chánh văn phòng Đảng ủy Khối, đồng chí Đinh Thị Hiền – Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy khối, đồng chí Nguyễn Đức Duân – Phó trưởng ban Tổ chức – Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp Tỉnh

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Trường Đại học Thủ Dầu Một đã tập trung lãnh đạo các chi bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ giảng viên và sinh viên tích cực thi đua, rèn luyện, đổi mới, hội nhập nhằm thực hiện nghị quyết Đại hội và nhiệm vụ chính trị của Trường. Trong 5 năm qua, Trường đạt chuẩn kiểm định quốc gia, 8 chương trình đào tạo đạt kiểm định quốc gia và chuẩn AUN-QA,… Trường công bố tự chủ đại học, tổng kết chiến lược lần thứ nhất và ban hành chiến lược đến năm 2030. Trường được Thủ tướng chính phủ tăng cờ thi đua, Chủ tịch UBND Tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019,… Năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ lần V, cũng là năm tổng kết, đánh giá 10 năm phát triển, đã khẳng định: Trường Đại học Thủ Dầu Một đã thoát khỏi lối đi mòn cũ để làm nên sức sống và khát vọng của trường đại học mới, đại học đa ngành đa lĩnh vực theo định hướng ứng dụng và hội nhập quốc tế.

Với nhiệm kỳ mới, Đại hội đã xác định chương trình hành động và thực hiện 5 mục tiêu cơ bản sau:
1. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị: Hoàn thành nhiệm vụ hàng năm theo kế hoạch đề ra trên nền tảng Chiến lược và kế hoạch thực hiện chiến lược ở từng lĩnh vực.
2. Về triển khai, quán triệt, học tập các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. chính sách, pháp luật Nhà nước: Tất cả cán bộ, giảng viên và sinh viên đều được học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng bằng hình thức phù hợp, sau khi học tập viết thu hoạch thể hiện nhận thức của cá nhân. 
3. Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết TW4 khóa XII: Tất cả cán bộ, giảng viên và sinh viên đều được học tập quán triệt Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 bằng hình thức phù hợp.
4. Chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng: Đạt tỷ lệ chi bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của Đảng. Kết nạp 120 Đảng viên mới. Thực hiện kiểm tra giám sát đối với 100% chi bộ và 100% đảng viên.
5. Lãnh đạo tổ chức đoản thể, chính trị – xã hội: Công đoàn, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên đạt danh hiệu xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Huỳnh Thanh Trà – Chánh văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp Tỉnh chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ Trường đã đạt được trong 5 năm qua. Trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Huỳnh Thanh Trà đề nghị Đảng bộ trường Đại học Thủ Dầu Một chú trọng triển khai thực hiện tốt mục tiêu của Đảng bộ đã đề ra; Tiếp tục đổi mới trong công tác đào tạo, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương; xây dựng văn hóa học đường, giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng cho sinh viên; Tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức; Kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đề cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đảng viên,…

Với tinh thần dân chủ, tập trung, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Thị Nhật Hằng  được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy; đồng chí Huỳnh Công Danh, đồng chí Trần Văn Nam được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy. Đồng thời, Đại hội cũng bầu ra Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ khối khóa VII gồm 7 đồng chí (6 chính thức và 1 dự khuyết) và ra mắt Ủy ban Kiểm tra NK 2020-2025.

Danh sách BCH Đảng bộ Trường khóa VI
1. Đ/c Nguyễn Thị Nhật Hằng – Bí thư
2. Đ/c Trần Văn Nam – Phó Bí thư
3. Đ/c Huỳnh Công Danh – Phó Bí thư
4. Đ/c Ngô Hồng Điệp – UV Ban Thường vụ
5. Đ/c Nguyễn Minh Danh – UV Ban Thường vụ
6. Đ/c Lê Tuấn Anh – UV BCH
7. Đ/c Hoàng Trọng Quyền – UV BCH
8. Đ/c Trần Văn Trung – UV BCH
9. Đ/c Lê Thị Kim Út – UV BCH
10. Đ/c Nguyễn Khoa Trường An – UV BCH
11. Đ/c Bùi Quang Huy – UV BCH
12. Đ/c Trương Thế Minh – UV BCH
13. Đ/c Phan Thành Nhân – UV BCH
14. Đ/c Đồng Văn Toàn – UV BCH
15. Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Điệp – UV BCH.

Danh sách Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối
1. Đ/c Nguyễn Thị Nhật Hằng
2. Đ/c Trần Văn Nam
3. Đ/c Huỳnh Công Danh
4. Đ/c Ngô Hồng Điệp
5. Đ/c Nguyễn Minh Danh
6. Đ/c Lê Thị Kim Út
7. Đ/c Bùi Quang Huy (đại biểu dự khuyết)
Trong hai ngày 27 và 28/5/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ trường Đại học Thủ Dầu Một lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được tổ chức với sự tham dự của 145 đại biểu đại diện cho 272 đảng viên thuộc 16 chi bộ
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyêt Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025
Đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ VI
Đại biểu tham dự bỏ phiếu bầu
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là DSC_1506.JPG
Đồng chí Nguyễn Thị Nhật Hằng được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy
Đại hội tặng hoa tri ân các đ/c Ủy viên BCH khóa V không tái nhiệm
BCH nhiệm kỳ mới, Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ mới, đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ Khối ra mắt Đại hội

BBT