Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương và trường Đại học Thủ Dầu Một ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền, định hướng nhận thức cho sinh viên

Phan Nguyễn Quỳnh Anh đăng vào 04/08/2017 - 14:25
Ngày 27/6/2017, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương và trường Đại học Thủ Dầu Một đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền, định hướng nhận thức cho sinh viên, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, phản động và những thông tin xấu độc trên mạng xã hội hiện nay. Tham dự buổi lễ có ông Bùi Hữu Toàn – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Nguyễn Công Anh – Trưởng phòng Tuyên huấn Cục chính trị Quân khu 7, Lãnh đạo Bộ Chỉ Huy Quân sự Tỉnh, Lãnh đạo trường Đại học Thủ Dầu Một, các cán bộ chiến sĩ, giảng viên, sinh viên của hai đơn vị.

Xuất phát từ tính chất quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, giữ thế chủ động trên mặt trận chính trị, tư tưởng văn hóa, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và trường Đại học Thủ Dầu Một đã phối hợp trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện ký kết các nội dung liên quan đến hoạt động tuyên truyền, định hướng thông tin cho sinh viên.

Trước khi tiến hành lễ ký kết, lãnh đạo hai đơn vị đã có nhiều phiên làm việc để thống nhất các nội dung, phạm vi, nguyên tắc, trách nhiệm, phương pháp phối hợp, việc tổ chức thực hiện và các điều khoản thi hành. Theo đó, hoạt động phối hợp tập trung triển khai công tác tuyên truyền trên mạng xã hội, giáo dục tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, truyền thống lịch sử đấu tranh của Đảng, dân tộc, quân đội, ngành giáo dục – đào tạo; Kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động và những thông tin xấu độc hại trên mạng xã hội; Củng cố niềm tin, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng cho toàn dân, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch….

Phát biểu tại lễ ký kết, lãnh đạo hai cơ quan nhấn mạnh, những nội dung và quy chế phối hợp sẽ được chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời vạch trần bản chất sai trái, phản động của những quan điểm thù địch, thông tin xấu độc, đưa những thông tin đúng đắn đến cán bộ, chiến sĩ, sinh viên và mọi tầng lớp nhân dân nhằm lành mạnh hóa thông tin trên mạng xã hội.

 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương và trường Đại học Thủ Dầu Một ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền, định hướng nhận thức cho sinh viên

Những nội dung và quy chế phối hợp sẽ được chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời vạch trần bản chất sai trái, phản động của những quan điểm thù địch, thông tin xấu độc,
đưa những thông tin đúng đắn đến cán bộ, chiến sĩ, sinh viên và mọi tầng lớp nhân dân nhằm lành mạnh hóa thông tin trên mạng xã hội
BBT