Thông báo nhận giấy chứng nhận Chương trình Bồi dưỡng LLCT dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng

thukhk đăng vào 13/09/2017 - 14:36

Quý thầy/cô đã tham dự Chương trình Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng (Khóa học từ ngày 25/7 đến ngày 28/7) vui lòng đến nhận Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học tại Phòng Hành chính (gặp Thư; ĐT: 0915.479.401).

Trân trọng cảm ơn./.