Hoàn thành công tác tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc, NK 2022 – 2025

Nguyễn Thị Nga đăng vào 08/07/2022 - 15:28

Ngày 8/7/2022, chi bộ khoa Công nghiệp Văn hóa tổ chức thành công ĐH chi bộ lần thứ III, NK 2022 – 2025. Đây là chi bộ cuối cùng hoàn thành đại hội, khép lại chuỗi hoạt động chính trị quan trọng của 15 chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường.

Từ ngày 6/7 đến 8/7/2022, 05 chi bộ (khoa học Quản lý, khoa Kinh tế, Viện Phát triển ứng dụng, chi bộ Sinh viên, khoa Công nghiệp văn hóa) đã tổ chức thành công đại hội chi bộ NK 2022 – 2025. Tại các đại hội, báo cáo chính trị của các chi bộ đã đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết của nhiệm kỳ 2020 – 2022. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu tham dự đã tham gia thảo luận, làm rõ những kết quả đã đạt được, những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua. Từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của chi ủy cho văn kiện, sự am tường hoạt động đơn vị của các đại biểu, các đại hội đều đi đến thống nhất cao về phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2022-2025, bầu chọn thành công các đồng chí đảng viên đủ đức – tài để lãnh đạo hoạt động các chi bộ trong nghiệm kỳ mới.

Danh sách cấp ủy các chi bộ:

– Khoa Khoa học quản lý

+ Đ/c Trương Thế Minh – Bí thư

+ Đ/c Nguyễn Thanh Sang – Phó Bí thư

+ Đ/c Nguyễn Thị Liên – Chi ủy viên

– Khoa Kinh tế

+ Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hà – Bí thư

+ Đ/c Nguyễn Thanh An – Phó Bí thư

– Viện Phát triển ứng dụng

+ Đ/c Mai Văn Dũng – Bí thư

+ Đ/c Nguyễn Thu Hiền – Phó Bí thư

– Chi bộ Sinh viên

+ Đ/c Nguyễn Thị Thương – Bí thư

+ Đ/c Trương Diễm Linh – Phó Bí thư

– Khoa Công nghiệp văn hóa

+ Đ/c Phạm Ngọc Trâm – Bí thư

+ Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Điệp – Phó Bí thư.

Ngày 6/7/2022, chi bộ khoa Khoa học quản lý tổ chức Đại hội NK 2022 – 2025
Ban chi ủy NK 2022 – 2025 ra mắt Đại hội 
Dự và chúc mừng Đại hội có TS.Ngô Hồng Điệp – Phó Hiệu trưởng
Ngày 7/7/2022, chi bộ khoa Kinh tế tổ chức thành công Đại hội NK 2022 – 2025
Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hà được tín nhiệm giữ chức vụ Bí thư, đ/c Nguyễn Thanh An giữ chức vụ Phó Bí thư
Dự và chúc mừng Đại hội có đ/c Huỳnh Công Danh – Phó Bí thư Đảng ủy trường
Ngày 7/7/2022, chi bộ Sinh viên tiến tổ chức thành công Đại hội NK 2022 – 2025
Đ/c Nguyễn Thị Thương được tín nhiệm giữ chức vụ Bí thư, đ/c Trương Thị Diễm Linh giữ chức vụ Phó Bí thư
Đ/c Trần Văn Nam – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy dự và chỉ đạo Đại hội
Ngày 7/7/2022, chi bộ Viện Phát triển ứng dụng tiến hành tổ chức thành công Đại hội NK 2022 – 2025
Ban chi ủy NK 2022 – 2025 ra mắt Đại hội
Đ/c Nguyễn Minh Danh – Ủy viên BCH Đảng ủy tham dự và chúc mừng Đại hội
Ngày 8/7/2022, chi bộ khoa Công nghiệp Văn hóa tổ chức thành công Đại hội NK 2022 – 2025
Đ/c Phạm Ngọc Trâm được tín nhiệm giữ chức vụ Bí thư chi bộ, đ/c Nguyễn Thị Ngọc Điệp giữ chức vụ Phó Bí thư
Chi bộ khoa Công nghiệp Văn hóa hoàn tất công tác tổ chức thành công Đại hội NK 2022 – 2025

BBT