Đảng viên khoa Sư phạm chú trọng thực hiện vai trò cố vấn học tập

Nguyễn Thị Nga đăng vào 14/06/2023 - 10:37

Góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, chức trách của người đảng viên, giảng viên trong công tác cố vấn học tập cho sinh viên, ngày 6/6/2023, chi bộ khoa Sư phạm đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Đảng viên khoa Sư phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác cố vấn học tập”.

Thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ được xây dựng ngay từ đầu nhiệm kỳ (2022 – 2025), Chi ủy khoa đã nghiên cứu và tiến hành tổ chức các buổi sinh hoạt chú trọng bám sát vào nhiệm vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu của người đảng viên, giảng viên. Theo đó, xuất phát từ thực tiễn quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ, cũng như xác định tầm quan trọng của cố vấn học tập tại khoa Sư phạm, tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã đi sâu vào trình bày các nội dung về trách nhiệm của người đảng viên, giảng viên khoa trong việc thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao đối với công tác cố vấn học tập. Chi bộ đã dành thời gian tập trung phân tích những khó khăn và bất cập của công tác cố vấn học tập trong quá trình đồng hành cùng sinh viên khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình học tập tại khoa Sư phạm nói riêng và sinh viên học tập tại trường ĐH Thủ Dầu Một nói chung.

Để góp phần nâng cao chất lượng của người làm cố vấn học tập trong việc đồng hành và hỗ trợ quá trình học tập, rèn luyện của sinh viên, các đảng viên trong chi bộ đã đề xuất một số giải pháp nâng cao công tác cố vấn học tập tại khoa Sư phạm, và việc vận dụng phong cách Hồ Chí Minh trong việc thực hiện nhiệm vụ của người làm cố vấn học tập. Cụ thể, cố vấn học tập phải luôn nắm bắt, cập nhật những thông tin thường xuyên từ nhà trường và khoa như: thời gian mở phần mềm, thời điểm đăng ký học phần trên hệ thống Edusoft đối với các khóa đào tạo, các nhóm lớp học phần, thông tin xóa các nhóm học phần;… Ngoài ra, cố vấn học tập phải là người có kinh nghiệm và hiểu biết về các phong trào để có những phân tích cụ thể cùng lời khuyên thiết thực giúp sinh viên điều hòa được hai mặt học tập và tham gia phong trào rèn luyện bản thân. Bên cạnh đó, cố vấn học tập phải làm việc có kế hoạch và khoa học cụ thể. Đầu năm học cố vấn học tập cần xây dựng kế hoạch chi tiết trong việc quản lý sinh viên và hỗ trợ sinh viên trong học tập về: thời gian có thể gặp sinh viên trong tuần; thời gian có thể nhận và nghe điện thoại; công việc và trách nhiệm của ban cán sự, ban chấp hành chi đoàn; thời gian báo cáo tình hình học tập theo từng học kỳ với cố vấn học tập; thời gian họp lớp định kì,… Mặt khác, để hoạt động này đạt được hiệu quả cao thì cần có sự quan tâm tạo điều kiện nhiều hơn nữa từ phía nhà trường.

Việc duy trì có nề nếp chế độ sinh hoạt định kỳ của chi bộ khoa Sư phạm đã góp phần quan trọng trong việc cập nhật đầy đủ những thông tin văn bản chỉ đạo của cấp trên, triển khai kịp thời nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong học kỳ, năm học. Đồng thời, qua buổi sinh hoạt chuyên đề, những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và nhiệm vụ chuyên môn được chi bộ tập trung thảo luận, kịp thời tìm giải pháp tháo gỡ, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị, cũng như công tác xây dựng Đảng.

Ngày 6/6/2023, chi bộ khoa Sư phạm đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Đảng viên khoa Sư phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác cố vấn học tập”
Đ/c Hoàng Thị Thắm thay mặt các đồng chí đảng viên trong tổ đảng trình bày tham luận “Cố vấn học tập với công tác tham vấn tâm lý”

Đ/c Trương Thị Thủy Tiên trình bày tham luận “Vận dụng phong cách Hồ Chí Minh trong công tác Cố vấn học tập tại khoa Sư phạm”

BBT