Đ/c Phan Thành Nhân đắc cử chức vụ Bí thư chi bộ khoa Kiến trúc

Nguyễn Thị Nga đăng vào 02/07/2022 - 07:59

Ngày 29/6/2022, khoa Kiến trúc đã tiến hành Đại hội chi bộ NK 2022 – 2025. Tham dự và chúc mừng đại hội đ/c Nguyễn Minh Danh – Ủy viên BCH Đảng ủy trường, cùng toàn thể đảng viên chi bộ Kiến trúc.

Triển khai công tác đại hội, thay mặt đoàn chủ tịch, đ/c Phan Thành Nhân đã thông qua dự thảo báo cáo tổng kết về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành quả đạt được trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của chi bộ đối với công tác Đảng, hoạt động chuyên môn, hoạt động Tổ công đoàn khoa và Đoàn khoa. Những kết quả đáng ghi nhận của khoa trong nhiệm kỳ qua là có 07 bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế có chỉ số ISI và Scopus, 07 đề tài cấp trường; Thực hiện biên soạn 04 sách hướng dẫn học tập; Sinh viên đạt nhiều giải thưởng NCKH và đồ án tốt nghiệp xuất sắc ở cấp trường, cấp tỉnh và quốc gia; Đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp trong các hoạt động thực tập thực tế, tổ chức seminar, tạo quỹ học bỗng hỗ trợ và khuyến khích học tập, giới thiệu việc làm cho sinh viên chuẩn bị và tốt nghiệp ra trường,…

Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế cần khắc phục, rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ. Đại hội đã thông qua Nghị quyết, kêu gọi toàn thể Đảng viên và quần chúng thuộc chi bộ tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội vào kế hoạch, chương trình công tác hàng tháng, quý, năm; thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội NK 2022 – 2025 đề ra. Cụ thể: 100% đảng viên được học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, sau học tập đều có viết thu hoạch thể hiện nhận thức của cá nhân; Kết nạp 05 đảng viên mới; Tạo nguồn 10 quần chúng ưu tú; Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến; Xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ; Tăng cường công bố quốc tế,..

Tại đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu BCH chi bộ NK 2022 – 2025, với tỷ lệ biểu quyết 100% đảng viên tín nhiệm bỏ phiếu cho đ/c Phan Thành Nhân giữ chức vụ Bí thư chi bộ.

Tham dự và chúc mừng đại hội đ/c Nguyễn Minh Danh – Ủy viên BCH Đảng ủy trường, cùng toàn thể đảng viên chi bộ Kiến trúc
Các đại biểu đã tiến hành bầu BCH chi bộ NK 2022 – 2025, với tỷ lệ biểu quyết 100% đảng viên tín nhiệm bỏ phiếu cho đ/c Phan Thành Nhân giữ chức vụ Bí thư chi bộ

BBT