Chi bộ khoa Sư phạm hoàn thành đại hội NK 2022-2025

Nguyễn Thị Nga đăng vào 02/07/2022 - 08:02

Ngày 29/6/2022, chi bộ khoa Sư phạm đã tổ chức Đại hội lần thứ III, NK 2022 – 2025. Đến nay, đã có 06 chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ mới. Tham dự và chúc mừng đại hội có đ/c Huỳnh Công Danh – Phó Bí thư Đảng ủy, cùng 39 đảng viên chi bộ khoa Sư phạm.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, chi bộ Khoa Sư phạm đã tập trung lãnh đạo đảng viên, CB-GV phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn, đề cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội đề ra. Việc thực hiện phân công chuyên môn giảng dạy theo đúng trình độ, chuyên ngành đào tạo, giảng viên chấp hành tốt sự phân công của chương trình, giảng dạy theo đúng kế hoạch của nhà trường, của khoa, thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ của kế hoạch năm học. Cũng trong nhiệm kỳ qua, khoa Sư phạm có 06 CTĐT đạt chuẩn kiểm định chất lượng MOET, có 02 chương trình thực hiện gắn sao UPM; 150 bài báo khoa học đăng tạp chí chuyên ngành, kỷ yếu hội thảo; Nghiệm thu được 05 đề tài khoa học, 05 tài liệu giảng dạy; Tổ chức 05 hội thảo cấp trường và hội thảo cấp khoa; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ,…

Đại hội cũng tập trung thảo luận nhằm làm rõ thêm những kết quả đạt được và đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo chi bộ trong NK mới 2022 – 2025. Theo đó, đại hội đã thống nhất các chỉ tiêu sẽ đạt được trong NK mới 2022 – 2025, gồm: 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Khoa Sư phạm đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến trở lên; Tổ Công đoàn giữ vững danh hiệu Vững mạnh; Đoàn khoa Sư phạm đạt danh hiệu Xuất sắc; 07 đề tài nghiên cứu khoa học, 05 tài liệu giảng dạy – giáo trình, 150 bài đăng tạp chí chuyên ngành; Có từ 150 bài được đăng trên các tạp chí, hội thảo khoa học; 02 CB, ĐV trúng tuyển, học nghiên cứu sinh; kết nạp 05 quần chúng,…

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tiến hành bầu cử các đồng chí có đủ bản lĩnh, uy tín để lãnh đạo công tác Đảng trong nhiệm kỳ mới. Kết quả, đ/c Võ Thị Ngọc Trâm giữ chức vụ Bí thư, đ/c Nguyễn Võ Đoan Trinh giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ NK 2022-2025.

Đại hội cũng tập trung thảo luận nhằm làm rõ thêm những kết quả đạt được và đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo chi bộ trong NK mới 2022 – 2025
Đ/c Huỳnh Công Danh – Phó Bí thư tặng hoa chúc mừng đ/c Võ Thị Ngọc Trâm giữ chức vụ Bí thư, đ/c Nguyễn Võ Đoan Trinh giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ NK 2022-2025
Đại hội đã thống nhất các chỉ tiêu sẽ đạt được trong NK mới 2022 – 2025,…

BBT