Chi bộ Khoa Đào tạo Kiến thức chung tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, NK 2022 – 2025

Nguyễn Thị Nga đăng vào 15/06/2022 - 15:42

Ngày 14/6/2022, Chi bộ Khoa Đào tạo Kiến thức chung đã hoàn thành Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội đã đánh giá kết quả hoạt động của nhiệm kỳ 2020-2022, và đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2022-2025.

Tham dự chỉ đạo đại hội có đ/c Trần Văn Nam – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy trường, cùng 21 đảng viên trong chi bộ. Triển khai nội dung của đại hội, đ/c Phan Thanh Bằng – Bí thư chi bộ đã trình bày Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ NK 2020 – 2022, phương hướng nhiệm vụ NK 2022 – 2025, trình bày Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo của chi bộ NK 2020 – 2022. Qua hai năm thực hiện Nghị quyết đại hội NK 2020 – 2022, chi bộ Khoa Đào tạo Kiến thức chung đã đoàn kết, nỗ lực thích ứng với bối cảnh của đại dịch Covid-19, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời, chi bộ đã xây dựng và thực hiện đầy đủ các chương trình hành động, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng bộ Khối phù hợp tình hình thực tế của đơn vị, như: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề… Báo cáo cũng nêu bật các kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của chi bộ: các chương trình đã chủ động xây dựng đề cương chi tiết, giáo án giảng dạy và phân công chuyên môn, đặc biệt là phục vụ việc kiểm định chất lượng nhà trường. Các học phần Lý luận chính trị và Giáo dục thể chất (phần lý thuyết) được triển khai kết hợp E-learning, tạo thuận lợi cho việc học tập của sinh viên; Công tác nghiên cứu khoa học của khoa đạt được nhiều kết quả tốt với 100% giảng viên hoàn thành và vượt điểm nghiên cứu khoa học; Phụ trách tổ chức tập luyện, hướng dẫn sinh viên tham gia các giải thi đấu thể thao đạt nhiều thành tích cao nhiều năm liền như: giải việt dã hàng năm, cúp bóng đá sinh viên, cúp Vovinam Đông Nam Bộ… Trong đợt đại dịch Covid-19, đảng viên và viên chức trong đơn vị tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, từ phục vụ công tác truy vết lấy mẫu đến trực Tổng đài 1022 của tỉnh Bình Dương.

Để làm rõ thêm những kết quả đạt được và đóng góp vào giải pháp thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo trong NK mới 2022 – 2025, đại hội đã dành thời gian tiếp ý kiến trao đổi, đóng góp bằng văn bản và trực tiếp tại đại hội. Trong khuôn khổ chương trình, chi bộ đã tiến hành bầu cử các đồng chí có đủ bản lĩnh, uy tín để lãnh đạo công tác Đảng trong nhiệm kỳ mới. Kết quả, đ/c Phan Thanh Bằng giữ chức vụ Bí thư, đ/c Biện Thị Ngọc Anh giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ NK 2022-2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đ/c Trần Văn Nam – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy trường đã đánh giá cao những kết quả mà chi bộ đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Chi bộ gắn với chiến lược phát triển của nhà trường trong thời gian tới. Đại hội đã thông qua Nghị quyết, kêu gọi toàn thể Đảng viên và quần chúng thuộc chi bộ tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội vào kế hoạch, chương trình công tác hàng tháng, quý, năm; thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội NK 2022 – 2025 đề ra.

Ngày 14/6/2022, Chi bộ Khoa Đào tạo kiến thức chung đã hoàn thành Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2025
Đ/c Phan Thanh Bằng – Bí thư Chi bộ điều hành đại hội
Trong khuôn khổ chương trình, chi bộ đã tiến hành bầu cử các đồng chí có đủ bản lĩnh, uy tín để lãnh đạo công tác Đảng trong nhiệm kỳ mới
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đ/c Trần Văn Nam – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy trường đã đánh giá cao những kết quả mà chi bộ đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Chi bộ gắn với chiến lược phát triển của nhà trường trong thời gian tới
Đại biểu chụp hình lưu niệm tại Đại hội

BBT