Chi bộ Các trung tâm tổ chức thành công Đại hội NK 2022 – 2025

Nguyễn Thị Nga đăng vào 30/06/2022 - 17:17

Ngày 30/6/2022, Chi bộ Các trung tâm tổ chức thành công đại hội NK 2022 – 2025, và bầu ra Chi ủy gồm 3 đ/c: đ/c Tô Vĩnh Bảo – Bí thư, đ/c Lê Đăng Hoa – Phó Bí thư, đ/c Nguyễn Khoa Trường An – Chi ủy viên.

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy trường Đại học Thủ Dầu Một về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025, chi bộ Các Trung tâm tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2025 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của nhiệm kỳ 2020-2022, và đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2022-2025.  Dự và chúc mừng đại hội có đ/c Nguyễn Minh Danh – Ủy viên BTV Đảng ủy trường, cùng toàn thể các đảng viên thuộc chi bộ.

Tại đại hội, đ/c Lê Đăng Hoa thay mặt Đoàn chủ tịch đã thông qua Báo cáo chính trị đại hội. Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm của Đảng ủy và sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và các đoàn thể, chi bộ kịp thời xây dựng Nghị quyết chi bộ phù hợp với tình hình thực tiễn, hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra trong công tác Đảng và nhiệm vụ chuyên môn của các trung tâm trực thuộc là Trung tâm CNTT, Trung tâm Tuyển sinh, Trung tâm Học liệu, Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp và Khởi nghiệp, Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trung tâm Ngoại ngữ, Trung tâm đào tạo quốc tế, Trung tâm Dịch vụ Đại học, Trung tâm đào tạo kỹ năng xã hội và Trung tâm kiểm định và tư vấn xây dựng.. Từ những kết quả đã đạt được, chi bộ đã xây dựng phương hướng hoạt động trong NK 2022 – 2025, trong đó thể hiện các chỉ tiêu gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng trung tâm, thống nhất các chỉ tiêu chung trong công tác Đảng và phát triển đảng viên,…

Trong khuôn khổ đại hội, các đại biểu đã thực hiện đầy đủ các bước để bầu cử chi ủy, đảm bảo đúng nguyên tắc, điều lệ Đảng. Kết quả, đ/c Tô Vĩnh Bảo đã được tín nhiệm tái đắc cử chức vụ Bí thư chi bộ, đ/c Lê Đăng Hoa giữ chức Phó Bí thư, đ/c Nguyễn Khoa Trường An là Chi ủy viên.

Ngày 30/6/2022, Chi bộ Các trung tâm tổ chức thành công đại hội NK 2022 – 2025
Các đại biểu đã thực hiện đầy đủ các bước để bầu cử chi ủy, đảm bảo đúng nguyên tắc, điều lệ Đảng
Kết quả, đ/c Tô Vĩnh Bảo đã được tín nhiệm tái đắc cử chức vụ Bí thư chi bộ, đ/c Lê Đăng Hoa giữ chức Phó Bí thư, đ/c Nguyễn Khoa Trường An là Chi ủy viên
Từ những kết quả đã đạt được, chi bộ đã xây dựng phương hướng hoạt động trong NK 2022 – 2025, trong đó thể hiện các chỉ tiêu gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng trung tâm, thống nhất các chỉ tiêu chung trong công tác Đảng và phát triển đảng viên

BBT