Họp chi bộ Viện Kỹ thuật – Công nghệ Tháng 8 năm 2021

Bùi Thanh Khiết đăng vào 03/08/2021 - 21:27
Người báo cáo Bùi Thanh Khiết
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 8 năm 2021
Ngày thực hiện 06/08/2021 14:00
Địa điểm Trực tuyến thông qua Microsoft Team
Số đảng viên 11
Có mặt 11
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Đóng đảng phí tháng 8
– Tuyên truyền đảng văn của cấp trên
– Báo cáo tình hình hoạt động tháng 7/2021
+ Đảng viên thực hiện tự kiểm tra và kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (theo kế hoạch)
+ Tiếp tục chuẩn bị hồ sơ kiểm định chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin (hệ Đại học) theo tiêu chuẩn AUN-QA.
+ Tiếp tục triển khai các hoạt động chuyên môn HK3: rà soát hình thức thi học kỳ 3 năm học 2020 – 2021 trong giai đoạn dịch Covid đang diễn biến phức tạp tại Bình Dương; chấm điểm rèn luyện và báo cáo công tác cố vấn học tập học kỳ 2 theo kế hoạch; triển khai kế hoạch đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2021 – 2022.
– Triển khai phương hướng hoạt động tháng 8/2021:
+ Đảng viên thực hiện tự kiểm tra và kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (theo kế hoạch)
+ Tiếp tục chuẩn bị hồ sơ kiểm định chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin (hệ Đại học) theo tiêu chuẩn AUN-QA.
+ Tiếp tục triển khai các hoạt động chuyên môn HK3: tổ chức kiểm tra KTHP HK3
+ Lãnh đạo việc tổ chức tổng kết năm học và xét thi đua năm học 2020 – 2021.
+ Lãnh đạo việc tổ chức sinh hoạt chính trị đầu năm học 2021 – 2022.
+ Công đoàn và đoàn khoa thực hiện các nhiệm vụ do đoàn cấp trên giao