Họp chi bộ Viện Kỹ thuật – Công nghệ Tháng 7 năm 2023

Bùi Thanh Khiết đăng vào 22/07/2023 - 18:06
Người báo cáo Đỗ Đắc Thiểm
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 7 năm 2023
Ngày thực hiện 21/07/2023 08:30
Địa điểm Phòng khách 1
Số đảng viên 17
Có mặt 16
Vắng mặt, lý do Không
Nội dung 1. Chuẩn bị cuộc họp.
– Thông báo đóng đảng phí của đảng viên chi bộ quý 3/2023.
– Bí thư thông báo tình hình đảng viên tham gia họp chi bộ.
– Thông qua chương trình, nội dung và những vấn đề trọng tâm cần thảo luận;
– Cử thư ký cuộc họp.
2. Nội dung sinh hoạt
2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
Lãnh đạo tuyên truyền, tham gia các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2023).
Tuyên truyền, phổ biến và triển khai các công văn, chỉ thị của Đảng cấp trên
2.2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên;
Chi bộ tiếp tục hướng dẫn quần chúng Kim Chi, Bích Ngọc, Đắc Hưng, Việt Hưng, Minh Trí, Văn Bình viết lý lịch
Kết nạp Đảng viên mới (SV Nguyễn Hoàng Quốc Bảo)
2.3. Công tác kiểm tra, giám sát.
Chi bộ thực hiện kiểm tra, giám sát năm 2023: Đ/c Huỳnh Nguyễn Thành Luân và Đ/c Nguyễn Trung Vũ
2.4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
– Hoạt động Đào tạo
– Hoạt động công tác sinh viên
– Hoạt động nghiên cứu khoa học
– Hoạt động đảm bảo chất lượng
– Hoạt động liên quan đến doanh nghiệp
– Hoạt động khác
2.5. Lãnh đạo đoàn thể (Công đoàn, chi đoàn khối chuyên viên)
Tuyên truyền, tham gia các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2023).
2.6. Đánh giá thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
2.7. Đánh giá thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về việc đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
3. Thảo luận
4. Bí thư kết luận. Chi bộ biểu quyết thông qua Nghị quyết.