Họp chi bộ Viện Kỹ thuật – Công nghệ Tháng 6 năm 2021

Bùi Thanh Khiết đăng vào 09/06/2021 - 17:52
Người báo cáo Bùi Thanh Khiết
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 6 năm 2021
Ngày thực hiện 11/06/2021 14:00
Địa điểm Trực tuyến thông qua Microsoft Team
Số đảng viên 11
Có mặt 11
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Đóng đảng phí tháng 6
– Tuyên truyền đảng văn của cấp trên
– Triển khai phương hướng hoạt động tháng 5/2021:
+ Họp chuyển đảng chính thức cho đồng chí Trịnh Thị Như Quỳnh
+ Đảng viên tự kiểm tra giám sát tháng 05/2021 theo kế hoạch.
+ Hoàn thành công tác thanh tra nội bộ viện Kỹ thuật – Công nghệnăm 2021
+ Tổ chức chấm báo cáo tốt nghiệp và thực tập tốt nghiệp khóa 2017
– Triển khai phương hướng hoạt động tháng 6/2021:
+ Tiếp tục rà soát các hồ sơ phát triển Đảng năm 2021.
+ Tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2021
+ Đảng viên tự kiểm tra giám sát tháng 06/2021 theo kế hoạch.
+ Họp xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2021
+ Tiếp tục các hoạt động giảng dạy và học tập học kỳ 3 theo kế hoạch.