Họp chi bộ Viện Kỹ thuật – Công nghệ Tháng 5 năm 2023

Bùi Thanh Khiết đăng vào 12/05/2023 - 18:38
Người báo cáo Đỗ Đắc Thiểm
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 5 năm 2023
Ngày thực hiện 04/05/2023 14:00
Địa điểm Hình thức online
Số đảng viên 16
Có mặt 15
Vắng mặt, lý do Đồng chí Võ Quốc Lương (có việc gia đình bận đột xuất)
Nội dung 1. Chuẩn bị cuộc họp.
– Thông báo đóng đảng phí của đảng viên chi bộ tháng 5/2023.
– Bí thư thông báo tình hình đảng viên tham gia họp chi bộ.
– Thông qua chương trình, nội dung và những vấn đề trọng tâm cần thảo luận;
– Cử thư ký cuộc họp.
2. Nội dung sinh hoạt
2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
Lãnh đạo tuyên truyền kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023).
Tuyên truyền, phổ biến và triển khai các công văn, chỉ thị của Đảng cấp trên:
2.2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên;
Công tác cử ĐV tham gia học các lớp trong năm 2023.
Công tác xây dựng và phát triển nguồn phát triển Đảng tại chi bộ năm 2023.
2.3. Công tác kiểm tra, giám sát.
Chi bộ thực hiện kiểm tra, giám sát năm 2023: Đ/c Hồ Ngọc Trung Kiên và Đc Bùi Sỹ Vương
2.4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
– Theo dõi sinh viên đăng ký môn học
– Theo dõi việc tổ chức thi học kỳ.
– Theo dõi giảng dạy, nghiên cứu khoa học, giờ công tác khác.
– Hoạt động tổ chức các cuộc thi: An toàn thông tin Trường Đại học Thủ Dầu Một lần 1; Cuộc thi Cấp Đoàn Viện Chinh phục PLC; Seminar;…
2.5. Lãnh đạo đoàn thể (Công đoàn, chi đoàn khối chuyên viên)
Tổ chức tham gia các hoạt động kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023); kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).
2.6. Đánh giá thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
2.7. Đánh giá thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về việc đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
3. Thảo luận
4. Bí thư kết luận. Chi bộ biểu quyết thông qua Nghị quyết.