Họp chi bộ Viện Kỹ thuật – Công nghệ Tháng 5 năm 2021

Bùi Thanh Khiết đăng vào 10/05/2021 - 23:29
Người báo cáo Bùi Thanh Khiết
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 5 năm 2021
Ngày thực hiện 12/05/2021 08:30
Địa điểm Phòng họp 2
Số đảng viên 11
Có mặt 11
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Đóng đảng phí tháng 5
– Tuyên truyền đảng văn của cấp trên
– Báo cáo tình hình hoạt động tháng 4/2021
+ Lập danh sách đảng viên học lớp cảm tình Đảng 2021
+ Tiếp tục các công tác tư vấn tuyển sinh năm 2021.
+ Chuẩn bị hồ sơ cho công tác thanh tra nội bộ năm 2021
+ Thực hiện các công tác chuẩn bị cho đợt kiểm tra kết thúc học phần đợt 2 năm 2020 – 2021 và kế hoạch báo cáo tốt nghiệp khóa 2017
+ Đoàn khoa phối hợp các chương trình tổ chức cuộc thi học thuật cho sinh viên.
– Triển khai phương hướng hoạt động tháng 5/2021:
+ Họp chuyển đảng chính thức cho đồng chí Trịnh Thị Như Quỳnh
+ Đảng viên tự kiểm tra giám sát tháng 05/2021 theo kế hoạch.
+ Hoàn thành công tác thanh tra nội bộ viện Kỹ thuật – Công nghệ năm 2021
+ Tổ chức chấm báo cáo tốt nghiệp và thực tập tốt nghiệp khóa 2017
+ Đoàn khoa và công đoàn khoa thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của cấp trên.