Họp chi bộ Viện Kỹ thuật – Công nghệ Tháng 3 năm 2023

Bùi Thanh Khiết đăng vào 10/03/2023 - 07:15
Người báo cáo Đỗ Đắc Thiểm
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 3 năm 2023
Ngày thực hiện 09/03/2023 09:00
Địa điểm Hình thức online
Số đảng viên 16
Có mặt 16
Vắng mặt, lý do 0 – Không
Nội dung 1. Chuẩn bị cuộc họp.
– Thông báo đóng đảng phí của đảng viên chi bộ tháng 3/2023
– Bí thư thông báo tình hình đảng viên tham gia họp chi bộ.
– Thông qua chương trình, nội dung và những vấn đề trọng tâm cần thảo luận;
– Cử thư ký cuộc họp.
2. Nội dung sinh hoạt
2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
Lãnh đạo Lãnh đạo tuyên truyền kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2023) và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; kỷ niệm 92 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3//2023).
Báo cáo giải trình sau kiểm định cơ sở giáo dục của Trường Đại học Thủ Dầu Một;
2.2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên;
Triển khai Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề của chi bộ năm 2023.
2.3. Công tác kiểm tra, giám sát.
Thực hiện kiểm tra, giám sát của chi bộ năm 2023: Đ/c Đỗ Đắc Thiểm và Đc Trịnh Thị Như Quỳnh
2.4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
– Hoạt động giảng dạy của toàn Viện
– Hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên
– Công tác khác
– Hoạt động giao lưu, hợp tác với doanh nghiệp,…
2.5. Lãnh đạo đoàn thể (Công tác Công đoàn, Công tác đoàn Thanh niên)
2.6. Thảo luận
2.7. Bí thư kết luận. Chi bộ biểu quyết thông qua Nghị quyết.
Kết thúc cuộc họp.