Họp chi bộ Viện Kỹ thuật – Công nghệ Tháng 2 năm 2022

Bùi Thanh Khiết đăng vào 13/02/2022 - 00:23
Người báo cáo Bùi Thanh Khiết
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 2 năm 2022
Ngày thực hiện 11/02/2022 08:00
Địa điểm Phòng họp 2
Số đảng viên 10
Có mặt 9
Vắng mặt, lý do Trần Văn Tài – Nhập viện điều trị Viêm Manh tràng
Nội dung 1. Chuẩn bị cuộc họp.
– Thông báo đóng đảng phí của đảng viên chi bộ tháng 02/2022
– Thông tin thời sự.
– Bí thư thông báo tình hình đảng viên tham gia họp chi bộ.
– Thông qua chương trình, nội dung và những vấn đề trọng tâm cần thảo luận;
– Cử thư ký cuộc họp.
2. Nội dung sinh hoạt
2.1. Đảng ủy chỉ đạo công tác nhân sự chi ủy trong thời gian tới
2.2. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
3. Thông qua nghị quyết tháng 02.2022
– Tiếp tục tuyên truyền kỷ niệm lần thứ 92 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Việt Nam (03.02.1930 – 2022) theo Hướng dẫn số 17-HD/ĐUK, ngày 20.01.2022, của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
– Triển khai Thông báo Kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ VI (Khóa VII) nhiệm kỳ 2020 – 2025.
– Thông qua nghị quyết chuyển đảng chính thức cho đồng chí Nguyễn Xuân Tý (kết nạp ngày 29.01.2021).
– Tiếp tục lãnh đạo Chương trình Lý luận chính trị tiếp tục xây dựng ngân hàng câu hỏi các học phẩn theo Kế hoạch 64/KH của Lãnh đạo Trường.
– Lãnh đạo các chương trình tiếp tục triển khai việc giảng dạy học kỳ II năm học 2021 – 2022 nghiêm túc và đảm bảo việc phòng, chống dịch Covid-19.
– Lãnh đạo việc tiếp tục nghiên cứu khoa học các đề tài đã được duyệt.
– Lãnh đạo các chương trình, cán bộ, đảng viên và viên chức thực hiện tốt các quy định của Trường, tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch năm học 2021 – 2022.
4. Chi bộ thảo luận, đóng góp ý kiến và phân công đảng viên hướng dẫn quần chúng viết lý lịch xin vào Đảng.
5. Kết thúc cuộc họp
– Tổng hợp các ý kiến phát biểu;
– Chi ủy định hướng tư tưởng đối với đảng viên;
– Đồng chí chủ trì kết luận và chi bộ biểu quyết.
– Đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt;
– Ký biên bản cuộc họp.
Kết thúc cuộc họp