Họp chi bộ Viện Kỹ thuật – Công nghệ Tháng 12 năm 2023

Bùi Thanh Khiết đăng vào 16/12/2023 - 11:41
Người báo cáo Đỗ Đắc Thiểm
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 12 năm 2023
Ngày thực hiện 15/12/2023 14:10
Địa điểm Phòng họp 2
Số đảng viên 17
Có mặt 13
Vắng mặt, lý do 1. Đc Nguyễn Thị Thủy (bận lịch coi thi)
2. Đc Cao Trọng Hùng (Đi khám bệnh).
3. Đc Trần Dũng (Dạy bù tại Bến Cát)
4. Đc Nguyễn Trung Vu (bận lịch coi thi)
Nội dung 1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng
– Lãnh đạo tốt đảng viên và quần chúng thuộc chi bộ chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của Trường.
– Thông tin nội bộ tháng 12/2023
2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, kiểm tra giám sát đảng viên
– Chi bộ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các đảng viên trong chi bộ không để xảy ra vi phạm.
– Kiểm tra đảng viên chấp hành: Tất cả đảng viên trong chi bộ đều đã thực hiện.
3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
1.2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên
– Tiếp tục hoàn thành hồ sơ kết nạp đảng. Hiện chi bộ đang phát triển 17 hồ sơ.
– Công tác kiểm tra, giám sát: hoàn thành
2. Thực hiện nhiệm vụ chính trị và Công tác chuyên môn
– Triển khai Tổ chức sinh hoạt chính trị cho toàn thể đơn vị, các chương trình đào tạo.
– Triển khai Kế hoạch tổ chức cho sinh viên.
* Đào tạo
– Thu thập yêu cầu thay thế tương đương
– Phân công Hội đồng chấm báo cáo tốt nghiệp
* Đảm bảo chất lượng:
* Nghiên cứu khoa học
– Kiểm dò thông tin đề cương hội đồng duyệt đề cương thực hiện đề tài 2022-2023
– Lập bảng giờ khoa học đề tính công tác khác.
* Giảng dạy: Theo dõi tình hình giảng dạy tháng 12/2023
* Cố vấn học tập: Họp lớp tháng 12/2023
* Công tác sinh viên: Theo dõi tình hình sinh viên tham gia các hoạt động sinh hoạt công dân sinh viên đầu năm.
* Công tác khác: Tổ chức tập huấn lập trình Nhúng cho sinh viên toàn Viện.
3. NCKH và Hội thảo:
– GV tiếp tục thực hiện đề tài NCKH đã đăng ký.
– Báo cáo NCKH.
4. Lãnh đạo đoàn thể:
+ Công đoàn
– Thực hiện chăm lo chính sách cho công đoàn viên theo đúng quy định.
– Theo dõi tình hình Đoàn viên tại Viện, thăm hỏi động viên kịp thời.
– Đặt lịch năm 2024 cho Giảng viên
+ Đoàn Thanh niên:
– Thực hiện công tác hỗ trợ đoàn viên, thanh niên Viện KTCN.
– Khuyến khích sinh viên tham gia các hoạt động trong và ngoài Viện.
– Tham gia giải bóng đá truyền thống Viện Kỹ thuật – Công nghệ.
5. Lãnh đạo đoàn thể
Tuyên truyền, tham gia các hoạt động công đoàn cấp trên.
6. Thảo luận
7. Bí thư kết luận. Chi bộ biểu quyết thông qua Nghị quyết.