Họp chi bộ Viện Kỹ thuật – Công nghệ Tháng 12 năm 2021

Bùi Thanh Khiết đăng vào 08/12/2021 - 21:17
Người báo cáo Bùi Thanh Khiết
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 12 năm 2021
Ngày thực hiện 08/12/2021 14:00
Địa điểm Hình thức online
Số đảng viên 9
Có mặt 9
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung – Tiếp tục chuẩn bị hồ sơ kiểm định chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin (hệ Đại học) theo tiêu chuẩn AUN-QA.
– Các chương trình tiếp tục tổ chức giảng dạy học kỳ 1 năm học 2021-2022 hình thức trực tuyến theo đúng kế hoạch Nhà trường.
– Hoàn thành đánh giá viên chức năm 2021, kết quả có 27 CBGV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 23 CBGV hoàn thành tốt nhiệm vụ, 04 CBGV hoàn thành nhiệm vụ, 00 CBGV không hoàn thành nhiệm vụ, 04 CBGV chưa đánh giá do công tác dưới 6 tháng, 01 CBGV do Lãnh đạo Trường đánh giá.
– Đăng ký thời gian tổ chức thi và phân công cán bộ coi thi, chấm thi các học phần thực hành, tiểu luận trực tuyến, tiểu luận, trắc nghiệm trực tuyến,…
– Các chương trình rà soát tiến độ giảng dạy học kỳ 2 năm học 2021 – 2022, cho sinh viên đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2021-2022, giải quyết các sự cố khi đăng ký môn học của sinh viên, khảo sát sinh viên đăng ký môn học. Hỗ trợ sinh viên Khóa D21 đăng ký môn học kịp thời.
– Hoàn tất đăng ký nhận bộ tài liệu cho sinh viên Khóa D21 (có 02 lớp của Chương trình KT Cơ điện tử và Ô tô không đăng ký)
– Tổ chức thi bổ sung offline cho các trường hợp hoãn thi HK2 năm học 2020-2021. (Kết quả có 01/02 sinh viên tham dự thi an toàn, đã nhập điểm lên hệ thống).
– CVHT thực hiện sinh hoạt với lớp định kỳ theo quy định, nắm bắt tình hình của sinh viên, trao đổi và nhắc nhở sinh viên học tập.
– Thực hiện thông báo việc tham gia BHYT năm 2022 cho toàn thể sinh viên Viện KTCN.
– Lập tờ trình và Biên bản bổ sung nhập điểm cho sinh viên của giảng viên Trịnh Quốc Thanh về phòng Đảm bảo chất lượng.
– Tổ chức cho sinh viên khóa D21 tham dự SH công dân – sinh viên đầu khóa, kết quả có 1081/1325 sinh viên khóa D21 tham gia sinh hoạt, chiếm 81,6% sinh viên tham gia.
– Tổ chức phỏng vấn tuyển dụng nhân sự năm học 2021-2022, Kết quả có 02/03 ứng viên đạt kết quả tuyển dụng (Đã gửi hồ sơ về Phòng Tổ chức hoàn tất thủ tục).
– Thống nhất Đề xuất vật tư tiêu hao năm học 2021-2022 (chương trình KT Điện – Điện tử và Chương trình Kỹ thuật Cơ điện tử và Ô tô).
– Thăm hỏi và gửi lời chúc mừng ngày 20/11 đến các giảng viên Viện KTCN.