Họp chi bộ Viện Kỹ thuật – Công nghệ Tháng 10 năm 2021

Bùi Thanh Khiết đăng vào 16/10/2021 - 10:51
Người báo cáo Bùi Thanh Khiết
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 10 năm 2021
Ngày thực hiện 15/10/2021 00:00
Địa điểm Hình thức online
Số đảng viên 11
Có mặt 10
Vắng mặt, lý do 01- Lê Quốc Cường – Đi tiêm ngừa vaccin Covid 19
Nội dung Nội dung
1. Triển khai Dự thảo Nghị quyết của chi bộ
Đồng chí Khiết triển khai các Đảng văn có liên quan đến tình hình chính trị tư tưởng.
Văn bản mới của về các vấn đề liên quan đến dịch Covid 19.
Tình hình phát triển Đảng (11 đồng chí đang làm hồ sơ).
Công tác chuyên môn.
2. Thực hiện tự nhận xét, kiểm tra giám sát, kể câu chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đồng Chí Trần Văn Tài
– Đọc bản tự kiểm tra, giám sát.
– Kể câu chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Giữ lời hứa của Bác, chữ tín rất quan trọng.
2. Hồ sơ chuyển công tác Đảng cho đồng chí Hùng về đơn vị mới từ 01/11/2021 (về Trường Đại học Tôn Đức Thắng).
Đc Hùng thực hiện việc kiểm điểm Đảng viên (lưu lại kiểm điểm).
3. Công tác nhân sự
Hiện tại, nhân sự trong Chi ủy đang thiếu hụt, đc Hùng chuyển về đơn vị mới, đc Phương tham gia NCS ở nước ngoài.
Chi bộ đã xin ý kiến của Đảng ủy trường, đề xuất đc Trịnh Thị Như Quỳnh – tổ trưởng tham gia công tác công đoàn, kết nối Viện và BCH CĐ Trường..
Chi bộ xin ý kiến của các đc, thông qua các tiêu chí sau:
– Phải là Đảng viên.
– Phải là người gắn kết được các Chương trình trong toàn Viện.
Thống nhất đề xuất đc Quỳnh: Tổ trưởng Công đoàn.
4. Đảng văn
– Công văn 282-CV/ĐUK
– Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 10/2021 của Ban tuyên giáo (THÔNG TIN NỘI BỘ – số 10/2021).
– Công văn 270-CV/ĐUK ngày 20/9/2021 v/v chấn chỉnh việc chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.
– Công văn số 85-CV/ĐUT ngày 11/10/2021 v/v tăng cường công tác phát triển Đảng.
5. Công tác phát triển đảng
– Phát triển đảng tại các Chương trình
– Sinh viên từ các nguồn.