Họp chi bộ Viện Kỹ thuật – Công nghệ Quý III năm 2021

Bùi Thanh Khiết đăng vào 08/09/2021 - 15:16
Người báo cáo Bùi Thanh Khiết
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Quý III năm 2021
Ngày thực hiện 10/09/2021 14:00
Địa điểm Trực tuyến thông qua Microsoft Team
Số đảng viên 11
Có mặt 11
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Đóng đảng phí tháng 9
– Tuyên truyền đảng văn của cấp trên
– Báo cáo tình hình hoạt động tháng 8/2021
+ Đảng viên thực hiện tự kiểm tra và kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (theo kế hoạch)
+ Tiếp tục chuẩn bị hồ sơ kiểm định chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin (hệ Đại học) theo tiêu chuẩn AUN-QA.
+ Tiếp tục triển khai các hoạt động chuyên môn HK3: tổ chức kiểm tra KTHP HK3
+ Tổ chức tổng kết năm học và xét thi đua năm học 2020 – 2021.
+ Lãnh đạo việc tổ chức sinh hoạt chính trị đầu năm học 2021 – 2022.
+ Công đoàn và đoàn khoa thực hiện các nhiệm vụ do đoàn cấp trên giao
– Triển khai phương hướng hoạt động tháng 9/2021:
+ Sinh hoạt chuyên đề Quý III năm 2021
+ Tổ chức triển khai các hoạt động năm học mới 2021 – 2022
+ Tiếp tục công tác giảng dạy học kỳ 1 năm 2021 – 2022 theo đúng tiến độ
+ Tổ chức tập huấn triển khai thực hiện KPI cho giảng viên
+ Công đoàn và đoàn khoa thực hiện các nhiệm vụ do đoàn cấp trên giao