Họp chi bộ Viện Kỹ thuật – Công nghệ Quý II năm 2022

Bùi Thanh Khiết đăng vào 11/06/2022 - 08:59
Người báo cáo Đỗ Đắc Thiểm
Chức vụ Phó Bí thư Chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Quý II năm 2022
Ngày thực hiện 10/06/2022 13:30
Địa điểm Phòng họp 2
Số đảng viên 14
Có mặt 12
Vắng mặt, lý do Ngô Bảo – Có giờ dạy tại Cơ sở 1
Lê Trường An – Có giờ dạy tại Cơ sở Bến Cát
Nội dung 1. Chuẩn bị cuộc họp.
– Thông báo đóng đảng phí của đảng viên chi bộ quý 3/2022.
– Thông tin thời sự.
– Bí thư thông báo tình hình đảng viên tham gia họp chi bộ.
– Thông qua chương trình, nội dung và những vấn đề trọng tâm cần thảo luận;
– Cử thư ký cuộc họp.
2. Nội dung sinh hoạt
2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
Tuyên truyền và tham gia các hoạt động nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6); Môi trường thế giới (5/6) và ngày Gia đình Việt Nam (28/6); tuyên truyền kỷ niệm 111 năm ngày Bác Hồ ra đ Tổ chức, tham gia những hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 13 ngày thành lập Trường Đại học Thủ Dầu Một (24/6/2009 – 24/6/2022)
Tiếp tục triển khai hoạt động phòng chống dịch Côvid-19 trong tình hình mới.
Động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên tham gia các hoạt động Hội thao truyền thống do Đảng ủy Khối tổ chức. (Kế hoạch số 34-KH/ĐUK, ngày 10/5/2022). Bác Hồ tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2022).
Tổ chức quán triệt, triển khai:
– Hướng dẫn số 19-HD/ĐUK của Đảng Khối v/v tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025.
– Công văn số 128-CV/ĐUT của Đảng ủy Trường về việc tham gia Hội thao truyền thống do Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp Tỉnh tổ chức.
2.2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
Lãnh đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chức năng nhiệm vụ của Viện Kỹ thuật – Công nghệ.
2.3. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên;
Đồng chí Trần Dũng và đồng chí Cao Trọng Hùng chuyển về chi bộ sinh hoạt từ tháng 5 và tháng 6/2022.
2.4. Công tác kiểm tra, giám sát:
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022: kiểm tra đảng viên chấp hành đồng chí Trịnh Quốc Thanh và đồng chí Hồ Ngọc Trung Kiên.
2.5. Đánh giá thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Đánh giá thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII.
2.6. Chi bộ thảo luận, đóng góp ý kiến;
3. Báo cáo chuyên đề Quý II/2022.
Đẩy mạnh học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về việc phối hợp hài hòa giữa nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và công tác khác.
Do các đồng chí: Trần Văn Tài, Võ Quốc Lương, Trịnh Thị Như Quỳnh thực hiện.
4. Kết thúc cuộc họp
– Tổng hợp các ý kiến phát biểu;
– Chi ủy định hướng tư tưởng đối với đảng viên;
– Đồng chí chủ trì kết luận và chi bộ biểu quyết.
– Đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt;
– Ký biên bản cuộc họp.
Kết thúc cuộc họp