Họp chi bộ Trung tâm Lý luận chính trị tháng 4 năm 2018

Phan Thanh Bằng đăng vào 01/04/2018 - 18:37
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 4 năm 2018
Ngày thực hiện 02/04/2018
Địa điểm Trung tâm Lý luận chính trị
Số đảng viên 8
Có mặt 8
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung I. Đánh giá kết quả hoạt động lãnh đạo đơn vị trong tháng 3/208
Những vấn đề trọng tâm đã thực hiện:
1) Chủ trì tọa đàm chủ đề học tập và làm theo bác năm 2018;
2) Đề nghj chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị Bùi Sỹ Vương;
3) Tổ chức kiểm tra và kế thúc xử lý kết quả môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cho các lớp đại học chính quy học kỳ 2, năm học 2017-2018;
4) Tổ chức họ mặt kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
II. Nghị quyết lãnh đạo đơn vị tháng 4/2018
1) Hoàn tất việc xây dựng ngân hàng đề kiểm tra kết thúc học phần các môn học;
2) Tổ chức hội thảo khoa học cấp khoa về Các Mác và Tuyên ngôn Đảng Cộng sản;
3) Hoàn tất kỷ yếu tọa đàm chủ đề làm theo bác năm 2018;
4) Kế hoạch kiểm tra, giám sát chi bộ năm 2018.