Họp chi bộ Trung tâm Giáo dục thể chất – Quốc phòng an ninh tháng 10 năm 0

thukhk đăng vào 05/10/2017 - 11:12
Người báo cáo Trương Văn Ân
Chức vụ Bí Thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 10 năm 0
Ngày thực hiện 11/10/2017
Địa điểm văn phòng Trung tâm
Số đảng viên 10
Có mặt 10
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Báo cáo công tác tháng 9 và Phương hướng tháng 10
I . Kết quả hoạt động trong tháng 9:
1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng:
– Phổ biến, quán triệt thực hiện những nội dung cơ bản và các điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng Khóa XII.
– Tuyên truyền chuyến thăm cấp nhà nước Vương quốc Campuchia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia (24/6/1967-24/6/2017).
– Tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng mười Nga (07/11/1917 – 07/11/2017).
– Tham gia các hoạt động tuyên truyền chào mừng năm học mới và Lễ khai giảng năm học 2017-2018. ( Viếng nghĩa trang, dự khai giảng,…)
2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên:
– Đã hoàn thiện hồ sơ kết nạp Đảng cho 2 quần chúng ưu tú Bùi Đặng Hồng Nhung và Nguyễn Nhất Duy. Đợi quyết định của Đảng ủy Khối.
– Rà soát danh sách quần chúng đã được học lớp nhận thức về Đảng.
– Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn quần chúng ưu tú để phát triển Đảng.
3. Công tác kiểm tra, giám sát
– Kể chuyện về Bác: Đ/c Trịnh Ngọc Hoàng
– Kiểm tra, giám sát: Đ/c Vũ Xuân Phương, Đ/c Trương Quang Minh
– Sinh hoạt Chuyên đề 2: Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người Đảng viên trong công tác; Đ/c Nguyễn Thị Hương, Đ/c Nguyễn Thị Bé Năm, Đ/c Vũ Xuân Phương thực hiện.
4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:
– Đăng thông tin sinh viên và điểm hai môn học GDCT và GDQP cho sinh viên khóa học 2016 – 2020 rà soát kiểm tra trước khi lập danh sách cấp chứng chỉ.
– Lãnh đạo Trung tâm cùng dự họp với Lãnh đạo nhà trường có Hiệu Trưởng, hai phó hiệu trưởng, Trưởng phòng và phó Phòng Đào tạo, trợ lý hiệu trưởng. Về việc chuẩn bị chương trình GDTC và GDQP cho năm học mới.
– Xây dựng quy trình làm việc tại Trung tâm.
– Thành lập hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật. Hội đồng Khoa học.
– Tổ bộ môn GDTC họp triển khai xây dựng chương trình năm học 2017 – 2018. Phân công giảng viên soạn đề cương chi tiết môn học.
– Hướng dẫn thực hiện tính tiền thừa giờ năm học 2016 – 2017.
– Lãnh đạo Trung tâm tổ chức nhiều cuộc họp mở rộng có Phó trưởng Bộ môn GDTC và Tổ trưởng Công đoàn cùng tham gia để xây dựng các quy trình làm việc tại Trung tâm. Thành lập Hội đồng Trung tâm, Hội đồng khoa học, Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật.
– Hướng dẫn chỉ đạo Văn phòng làm sổ tiếp sinh viên, sổ làm việc với giảng viên, sổ lưu văn bản theo từng loại, đánh số các công văn, sắp xếp các văn bản đúng thứ tự.
– Lãnh đạo Trung tâm tham gia tập huấn Quản trị Đại học.
– Một số giảng viên tham gia tập huấn sử dụng các dịch vụ của Google gắn với email có tên miền @tdmu.edu.vn
– Cử 5 giảng viên Bộ môn GDQP_AN tập huấn GDQP_AN tại quận 12, TP.HCM từ ngày 25/9 đến ngày 29/9/2017.
– Xây dựng kế hoạch hoạt động Khoa học của Trung tâm năm học 2017 – 2018.
– Trung tâm làm tờ trình thành lập tổ biên soạn và hội đồng thẩm định chương trình theo Thông tư 25/2015/TT-BGDĐT ngày 14/10/2015.
5. Lãnh đạo đoàn thể quần chúng:
Công đoàn :
– Phát động cán bộ, viên chức tham dự cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2017 do Bộ Tư pháp tổ chức.
– Hướng dẫn Công đoàn viên Trung tâm điền thông tin vào mẫu lý lịch Công đoàn.
– Tặng quà cho tứ thân phụ mẫu của giảng viên từ 80 tuổi trở lên.
Đoàn thanh niên: Tham gia các hoạt động do đoàn trường phát động.
II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 10:
1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng:
– Tuyên truyền, phổ biến các văn bản do Đảng ủy Trường ban hành.
– Công văn số 83-CV/ĐUT của Đảng ủy Trường về các nội dung tuyên truyền trong tháng 10.
– Tiếp tục tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng nhân kỷ niệm 100 năm cuộc Cách mạng tháng mười Nga (17/11/1019 – 17/11/2017), nhằm giúp cán bộ, Đảng viên nhận thức về giá trị lịch sử và ý nghĩa to lớn của cuộc Cách mạng tháng mười Nga.
– Tuyên truyền năm APEC Việt Nam 2017; chú trọng các nội dung về thành tựu hợp tác, liên kết của APEC trong 30 năm hình thành và phát triển; Quá trình Việt Nam tham gia APEC và đăng cai APEC và đăng cai APEC 2017; quảng bá đất nước và con người Việt Nam.
– Thông tin đế đảng viên, quần chúng về kết quả chuyến thăm chính thức Cộng hòa In – đô – nê – xi – a và chuyến thăm Cộng hào Mi – an – ma của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
– Triển khai Kế hoạch số 47-KH/ĐUT của Đảng ủy Trường về việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về Quy định giám sát trong Đảng.
2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên:
– Đợi quyết định của Đảng ủy Khối về việc phát triển đảng cho 2 quần chúng Bùi Đặng Hồng Nhung và Nguyễn Nhất Duy.
– Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn quần chúng ưu tú để phát triển Đảng.
– Họp nhắc nhở nhân viên văn phòng Phạm Thị Hồng Nhung một số sai phạm trong quá trình làm việc, đề nghị kiểm điểm.
3. Công tác kiểm tra, giám sát
– Kể chuyện về Bác: Đ/c Cao Thị Thúy Hoa
– Kiểm tra, giám sát: Đ/c Trương Văn Ân
4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:
– Thành lập tổ rà soát điểm GDTC và GDQP – AN.
– Liên hệ Trường Đại học Ngô Quyền ( Sĩ Quan Công Binh) hỏi về vấn đề đăng ký học văn bằng hai QP – AN.
– Liên hệ Vụ GDQP – AN về việc thực hiện chương trình giảng dạy GDQP –AN theo chương trình cũ hay thông tư mới do chưa có giáo trình theo thông tư mới.
– Xếp thời khóa biểu dạy môn GDQP – AN năm học 2017 – 2018.
– Trình Phòng Đào tạo chương trình GDTC năm học 2017 – 2018.
5. Lãnh đạo đoàn thể quần chúng:
Công đoàn :
– Chuẩn bị các hoạt động chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.
– Triển khai các văn bản của của Công đoàn Trường.
Đoàn thanh niên: Tham gia các hoạt động do đoàn trường phát động.