Họp chi bộ Trung tâm Đào tạo kiến thức chung Tháng 9 năm 2018

Phan Thanh Bằng đăng vào 06/09/2018 - 11:14
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 9 năm 2018
Ngày thực hiện 06/09/2018 00:00
Địa điểm Phòng họp 3
Số đảng viên 18
Có mặt 16
Vắng mặt, lý do Cao Thị Thúy Hoa – nghỉ sinh;
Lý Văn Ngoan – họp với các giảng viên môn Nhập môn nghiên cứu khoa học
Nội dung 1) Công bố các quyết định về tổ chức liên quan đến Chi bộ, Chi ủy Trung tâm Đào tọa kiến thức chung và Tổ Công đoàn của đơn vị;
2) Thông tin về các vấn đề chính trị – tư tưởng quan trọng trong tháng 9/2018 và năm học mới 2018 – 2019;
3) Đánh giá hoạt động lãnh đạo của CHi bộ trong tháng 8/2018;
4) Thông qua nghị quyết của Chi bộ trong tháng 9/2018:
– Triển khai thực hiện nghiêm túc hoạt động giảng dạy học kỳ I, năm học 2018 – 2019;
– Xây dựng và hoàn chỉnh các kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2018 – 2018 (giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hoạt động khác);
– Hoàn chỉnh các quy chế, quy trình hoạt động của đơn vị;
– Tổ chức hoạt động Tổ công đoàn Trung tâm;
– Tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng năm học mới 2018 – 2019.
5) Kiểm điểm đảng viên chấp hành: Đ/c Nguyễn Thị Bé Năm.