Họp chi bộ Trung tâm Đào tạo kiến thức chung Tháng 8 năm 2020

Phan Thanh Bằng đăng vào 03/08/2020 - 20:07
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 8 năm 2020
Ngày thực hiện 04/08/2020 09:00
Địa điểm Sinh hoạt trực tuyến bằng Microsoft Teams
Số đảng viên 17
Có mặt 17
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung I. Thông tin về tổ chức đơn vị
II. Đánh giá kết quả lãnh đạo đơn vị tháng 7. 2020
III. Phương hướng lãnh đạo đơn vị tháng 8. 2020
1. Tuyên truyền kỷ niệm lần thứ 75 Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
2. Tiếp tục nhập điểm lên Edusoft các học phần do Khoa phụ trách.
3. Tiếp tục nhận bài Hội thảo khoa hoc: “Thực tế chuyên môn với việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học”.
4. Xây dựng các kế hoạch năm học 2020 – 2021: Kế hoạch chung; kế hoạch hoạt động khoa học – công nghệ (Đề tài; Hội thảo; Sinh hoạt chuyên đề); kế hoạch thực tế chuyên môn.
5. Đánh giá thi đua năm học 2019 – 2020.
6. Thực hiện nhiệm vụ học kỳ I, năm học 2020-2021.
7. Kiểm điểm đảng viên chấp hành: đ/c Biện Thị Ngọc Anh.
8. Sinh hoạt chuyên đề: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh, liên hệ thực tế và giải pháp xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh tại đơn vị”