Họp chi bộ Trung tâm Đào tạo kiến thức chung Tháng 7 năm 2019

Phan Thanh Bằng đăng vào 10/07/2019 - 06:46
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí Thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 7 năm 2019
Ngày thực hiện 10/07/2019 09:00
Địa điểm Phong họp 1
Số đảng viên 18
Có mặt 16
Vắng mặt, lý do 1) Bùi Đặng Hồng Nhung (lên lớp)
2) Nguyễn Thị Bé Năm (vắng vì việc riêng)
Nội dung I. Đánh gá kết quả lãnh đạo đơn vị trong tháng 6/2019
1. Tiếp tục tuyên truyền về Ngày sinh của Bác Hồ và ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước;
2. Tuyên truyền và hưởng ứng tích cực các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập Trường Đại học Thủ Dầu Một;
3. Lãnh đạo tổ chức Hội thảo khoa học cấp trung tâm với chủ đề “Giá trị Bản Yêu sách của Nhân dân An Nam”.
4. Lãnh đạo việc phản biện và biên tập nội dung Hội thảo khoa học cấp trường “E-learning ở Trường Đại học Thủ Dầu Một với việc nâng cao chất lượng đào tạo”.
5. Lãnh đạo việc tham gia công tác thi THPT quốc gia năm 2019 tại Đồng Nai nghiêm túc.
6. Lãnh đạo việc đánh giá thi đua năm học 2018-2019; đối chiếu giờ dạy 2018-2019 với Phòng Đào tạo đại học.
7. Kiểm điểm đảng viên chấp hành: đ/c Cao Thị Thúy Hoa.
8. Sinh hoạt chuyên đề quý II/2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

II. Nghị quyết tháng 7/2019
1. Tuyên truyền kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ
2. Phổ biến, quán triệt Chỉ thị 32 của Bộ Chính trị về công tác đối ngoại của Đảng.
3. Tiếp tục giảng dạy học kỳ 3, năm học 2018 – 2019 các lớp và nhóm lớp được xếp thời khoa biểu.
4. Chủ trì Hội thảo khoa học cấp trường: “E-learning ở Trường Đại học Thủ Dầu Một với việc nâng cao chất lượng đào tạo”.
5. Xây dựng báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 và Báo cáo sơ kết E-learning các học phần do Trung tâm phụ trách.
6. Các bộ môn xây dựng kế hoạch công tác cho năm học 2019 – 2020.