Họp chi bộ Trung tâm Đào tạo kiến thức chung Tháng 5 năm 2019

Phan Thanh Bằng đăng vào 08/05/2019 - 11:52
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí Thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 5 năm 2019
Ngày thực hiện 08/05/2019 14:00
Địa điểm Phong họp 1
Số đảng viên 18
Có mặt 18
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung 1) Đánh gía hoạt đọng lãnh đạo của chi bộ trong tháng 4/2019
2) Thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019
3) Thông qua kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2019
4) Thông qua nghị quyết lãnh đạo tháng 5/2019:
– Tuyên truyền về 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ;
– Tổ chức kiểm tra, chấm bài và hoàn tất điểm tát cả cấc môn học do Trung tâm phụ trách;
– Biên tập nội dung Hội thảo khoa học cấp Trung tâm về Bản yêu sách của nhân đan An Nam;
– Tổ chức phản biện các sản phẩm tham gia ngày hội khoa học trẻ năm 2019 của CB, GV Trung tâm;
– Thực hiện giảng dạy học kỳ 3, năm học 2018 – 2019 nghiêm túc, đặc biệt là môn GDQP-AN;
– Tích cực hưởng ứng phong trào thể thao nhân ký niệm 10 năm thành lập trường.