Họp chi bộ Trung tâm Đào tạo kiến thức chung Tháng 4 năm 2020

Phan Thanh Bằng đăng vào 03/04/2020 - 19:19
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 4 năm 2020
Ngày thực hiện 04/04/2020 09:00
Địa điểm Trực tuyến trên Microsoft Teams
Số đảng viên 17
Có mặt 17
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung 1) Kết quả lãnh đạo đơn vị tháng 3.2020
2) Phương hướng lãnh đạo đơn vị tháng 4.2020
– Tuyên truyền kỷ niệm ngày sinh của Lênin, chiến thắng 40/4 và 1/5
– Nghiêm túc thực hiện phòng chống dịch Covid-19;
– Đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện ĐH Đảng bộ Khối (lần VII), ĐH Đảng bộ tỉnh (Lần XI) và ĐH Đảng toàn quốc (Lần thứ XIII);
– Triển khai giảng dạy trực tuyến qua Microsoft Teams, Bitbluebutton…;
– Tiếp tục thực hiện việc nghiên cứu khoa học đã được duyệt kế hoạch.
3) Đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện ĐH Đảng bộ Khối (lần VII), ĐH Đảng bộ tỉnh (Lần XI) và ĐH Đảng toàn quốc (Lần thứ XIII)
4) Về phát triển đảng viên
5) Trao đổi về giảng dạy trực tuyến.