Họp chi bộ Trung tâm Đào tạo kiến thức chung Tháng 4 năm 2019

Phan Thanh Bằng đăng vào 04/04/2019 - 13:43
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí Thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 4 năm 2019
Ngày thực hiện 05/04/2019 14:30
Địa điểm Phong họp 1
Số đảng viên 18
Có mặt 18
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung 1. Đánh giá kết quả hoạt động lãnh đạo của Chi bộ trong tháng 3/2019
2. Thông qua phương hương lãnh đạo của CHi bộ tháng 4/2019:
– Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 58 của Đảng ủy Trường Đại học Thủ Dầu Một về báo các 3 năm thực hiện chỉ thị 05; Chi bộ xây dựng kế hoạch hành động và đảng viên viết cam kết thực hiện chuyên đề Làm theo Bác năm 2019;
– Tiếp tục thực hiện tốt việc giảng dạy các lớp đã được xếp thời khóa biểu;
– Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập trường;
– Viết bài cho Hội thảo cấp trung tâm và cấp trường đo đơn vị chủ trì.
3. Thông qua kế hoạch làm theo lời Bác năm 2019 của Chi bộ.