Họp chi bộ Trung tâm Đào tạo kiến thức chung Tháng 2 năm 2020

Phan Thanh Bằng đăng vào 04/02/2020 - 06:50
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 2 năm 2020
Ngày thực hiện 04/02/2020 09:30
Địa điểm Văn phòng Trung tâm Đào tạo kiến thức chung
Số đảng viên 17
Có mặt 16
Vắng mặt, lý do Trần Trung Chung (Việc riêng)
Nội dung 1. Đánh giá hoạt đọng lãnh đạo tháng 012020

2. Thông qua Nghị quyết tháng 02.2020
– Tiếp tục triển khai Kế hoạch 61 của Đảng uỷ Trường về Đại hội Chi bộ.
– Tiếp tục thực hiện nghiêm túc CV 562 về thực hiện một số công việc chuyên môn năm học 2019-2020.
– Thực hiện Công văn 724, ngày 26/11/2019 về thực hiện chuyên môn học kỳ 2, năm học 2019-2020.
– Thực hiện giảng dạy học kỳ 2, năm học 2019 – 2020 đúng quy định.
– Triển khai thực hiện các kế hoạch Hội thảo khoa học cấp trường năm học 2019 – 2020 và Kế hoạch tọa đàm triển khai chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.