Họp chi bộ Trung tâm Đào tạo kiến thức chung Tháng 12 năm 2019

Phan Thanh Bằng đăng vào 03/12/2019 - 05:00
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 12 năm 2019
Ngày thực hiện 03/12/2019 09:00
Địa điểm Văn phòng Trung tâm Đào tạo kiến thức chung
Số đảng viên 17
Có mặt 16
Vắng mặt, lý do Đinh Thị Hoa (việc riêng)
Nội dung 1. Đánh giá hoạt động lãnh đạo đơn vị tháng 11/2019.
2. Thống nhất nghị quyết lãnh đạo đơn vị tháng 12/2019
– Tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐND
– Tiếp tục triển khai Kế hoạch 01 của Đảng uỷ Trường về Đại hội Chi bộ.
– Tập trung thực hiện các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học nghiêm túc, đúng quy chế.
– Tiếp tục triển khai Kế hoạch 56 của Trường về thực hiện các môn LLCT theo Công văn 494
– Thực hiện nghiêm túc CV 562 về thực hiện một số công việc chuyên môn năm học 2019-2020.
– Thực hiện Công văn 724, ngày 26/11/2019 về thực hiện chuyên môn học kỳ 2, năm học 2019-2020.
– Tổ chức coi kiểm tra, chấm bài và hoàn tất điểm HK1, 2019-2020.
– Phân loại CBVC, đánh giá chất lượng đảng viên và chi bộ năm 2019.