Họp chi bộ Trung tâm Đào tạo kiến thức chung Tháng 11 năm 2018

Phan Thanh Bằng đăng vào 01/11/2018 - 05:41
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 11 năm 2018
Ngày thực hiện 02/12/2018 08:00
Địa điểm Phòng họp 1
Số đảng viên 18
Có mặt 18
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung 1) Đánh giá kết quả lãnh đạo đơn vị trong tháng 10/2018
– Hoàn chỉnh các kế hoạch hoạt động năm học 2018-2019, đặc biệt là các kế hoạch hoạt động khoa học – công nghệ; phát hành thư mời Hội thảo khoa học cấp trường nhân kỷ niệm 100 năm Quốc tế Cộng sản;
– Hoàn tất báo cáo về thực hiện phương thức giảng dạy kết hợp E-learning trong thời gian qua;
– Nghiệm thu tài liệu hướng dân học tập về Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh do ThS Nguyễn Thanh Kỳ chủ biên;
– Phân công giảng dạy học kỳ 2, năm học 2018-2019.
– Kiểm tra kết thúc môn Tư tưởng Hồ Chí Minh đợt I, học kỳ 1, năm học 2018-2019;
– Đăng ký thi đua năm học 2018-2019; kế khai khối lượng giảng dạy dự kiến năm học 2018-2019; đăng ký đào tạo, bồi dưỡng;
– Hoạt động nhân Ngày Người Cao tuổi VN, Ngày Phụ nữ VN;
– Đội Vovinam sinh viên TDMU thi đấu giải các trường đại học, cao đẳng toàn quốc 2018.
2) Thông qua nghị quyết lãnh đạo đơn vị trong tháng 11/2018:
– Hoàn chỉnh các kế hoạch kiểm tra kết thúc môn học kỳ 1, năm học 2018-2019 theo đề nghị của Phòng Đảm bảo chất lượng;
– Tổ chức kiểm tra kết thúc môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin học kỳ 1, năm học 2018-2019;
– Tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trung tâm về vận dụng kết quả thực tế chuyên môn vào giảng dạy các môn Lý luận chính trị;
– Hoạt động nhân Ngày Nhà giáo VN.
3) Xét chuyển đảng chính thức
4) Kiểm điểm đảng viên chấp hành
5) Sinh hoạt chuyên đề quý IV/2018.