Họp chi bộ Trung tâm Đào tạo kiến thức chung Tháng 10 năm 2020

Phan Thanh Bằng đăng vào 05/10/2020 - 09:40
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 10 năm 2020
Ngày thực hiện 06/10/2020 14:30
Địa điểm Phòng họp 1
Số đảng viên 16
Có mặt 16
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung I. Đánh gíá kết quản lãnh đạo tháng 9/2020

II. Định hướng lãnh đạo tháng 10/2020
1) Tuyên truyền kỷ niệm lần thứ 90 ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và lần thứ 110 ngày sinh đ/c Nguyễn Thị Minh Khai;
2) Thông qua hồ sơ kết nạp đảng viên mới của quần chúng Nguyễn Xuân Tý;
3) Ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ cán bộ, đảng viên, viên chức theo yêu cầu của nhà trường;
4) Lãnh đạo tiếp tục giảng dạy nghiêm túc học kỳ I, năm học 2020 – 2021;
5) Lãnh đạo tiếp tục thực hiện hoạt động khoa học – công nghệ theo kế hoạch đã được phê duyệt;
6) Lãnh đạo Tổ công đoàn tổ chức họp mặt và tham gia phong trào Công đoàn trường nhân ngày Phụ nữ Việt Nam;
7) Kiểm điểm đảng viên chấp hành: Đ/c Đinh Thị Hoa.