Họp chi bộ Trung tâm Đào tạo kiến thức chung Tháng 10 năm 2019

Phan Thanh Bằng đăng vào 04/10/2019 - 10:38
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí Thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 10 năm 2019
Ngày thực hiện 04/10/2019 09:00
Địa điểm Văn phòng Trung tâm Đào tạo kiến thức chung
Số đảng viên 17
Có mặt 16
Vắng mặt, lý do Nguyễn Lê Khôi – lên lớp
Nội dung I) Đã thực hiện trong tháng 9/2019
– Tuyên truyền kỷ niệm lần thứ 74 Quốc khánh nước CH XHCN Việt Nam; chào mừng năm học mới 2019 – 2020.
– Triển khai Kế hoạch 02 của Đảng uỷ Khối về đại hội Đảng các cấp.
– Tập trung thực hiện các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học nghiêm túc, đúng quy chế.
– Triển khai Kế hoạch 56 của Trường về thực hiện các môn LLCT theo Công văn 494
– Chuyển sinh hoạt Đảng cho đ/c Bùi Đặng Hồng Nhung đi học ở Trung Quốc.
– Hoàn tất kết quả học kỳ 3, năm học 2018 – 2019.
2) Nghị quyết tháng 10/2019
– Tuyên truyền kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/1930 – 2019.
– Tiếp tục triển khai Kế hoạch 02 của Đảng uỷ Khối về đại hội Đảng các cấp.
– Tập trung thực hiện các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học nghiêm túc, đúng quy chế.
– Tiếp tục triển khai Kế hoạch 56 của Trường về thực hiện các môn LLCT theo Công văn 494
– Thực hiện nghiêm túc CV 562 về thực hiện một số công việc chuyên môn năm học 2019-2020.
– Đăng ký thi đua năm học 2019-2020, chú ý đăng ký thao giảng, dự giờ.
3) Kiểm điểm đảng viên chấp hành theo kế hoạch của Chi bộ: đ/c Trịnh Phước Thành