Họp chi bộ Trung tâm Đào tạo kiến thức chung Tháng 1 năm 2020

Phan Thanh Bằng đăng vào 30/12/2019 - 13:32
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 1 năm 2020
Ngày thực hiện 30/12/2019 14:30
Địa điểm Văn phòng Trung tâm Đào tạo kiến thức chung
Số đảng viên 17
Có mặt 17
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung 1) Đánh giá kết quả lãnh đạo đơn vị tháng 12/2019
2) Thông qua nghị quyết tháng 01/2020:
– Tiếp tục triển khai Kế hoạch 01 của Đảng uỷ Trường về Đại hội Chi bộ.
– Hoàn tất việc tổ chức coi kiểm tra, chấm bài kiểm tra và làm điểm học kỳ I, 2019 – 2020 cho sinh viên đúng tiến độ.
– Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công văn 562 về thực hiện một số công việc chuyên môn năm học 2019-2020.
– Thực hiện Công văn 724, ngày 26/11/2019 về thực hiện chuyên môn học kỳ 2, năm học 2019-2020.
– Thực hiện giảng dạy học kỳ 2, năm học 2019 2020 đúng quy định.
– Sơ kết học kỳ I, 2019 – 2020.
– Vui Tết Canh Tý tiết kiệm, an toàn, vui tươi, đầm ấm.