Họp chi bộ Trung tâm Đào tạo kiến thức chung Quý IV năm 2020

Phan Thanh Bằng đăng vào 06/11/2020 - 16:21
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Quý IV năm 2020
Ngày thực hiện 06/11/2020 14:45
Địa điểm Sinh hoạt trực tuyến bằng Microsoft Teams
Số đảng viên 23
Có mặt 2
Vắng mặt, lý do !) Trần Thị Thủy – Có giờ dạy theo TKB
2) Đinh Thị Hoa – có giờ dạy theo TKB
Nội dung I. Thông tin các văn bản của Đảng ủy Khối
II. Thông qua Nghị quyết tháng 11.2020:
1) Tập trung tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong tháng 11.2020 và thực hiện chỉ đạo của Đảng uy Khối: Công văn số 69-CV/ĐUK, ngày 29/10/2020, về tuyên truyền kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam (10/8/1961 – 2021); Kế hoạch số 06-KH/ĐUK, ngày 29/10/2020, về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; Kế hoạch số 07-KH/ĐUK, ngày 29/10/2020, về nghiên cứu, học tập, quan triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bọ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Hướng dẫn số 07-HD/ĐUK, ngày 29/10/2020, về Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 2020);
2) Lãnh đạo tiếp tục giảng dạy học kỳ I, năm học 2020 – 2021; thực hiện nhiệm vụ KHCN đã được hê duyệt;
3) Lãnh đạo chuẩn bị kiểm tra kết thúc học phần đợt I năm học 2020 – 2021;
4) Lãnh đạo điều chỉnh hoạt động chuyên môn toàn đơn vị theo CV204 của Trường;
5) Lãnh đạo Tổ công đoàn hưởng ứng các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.
III. Kiểm điểm đảng viên chấp hành: Đ/c Vũ Xuân Phương
IV. Vấn đề phát triển đảng viên
V. Sinh hoạt chuyên đề quý IV/2020: “Phát huy dân chủ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và liên hệ thực tế để phát huy tính dân chủ tại đơn vị”.