Họp chi bộ Trung tâm Đào tạo kiến thức chung Quý IV năm 2019

Phan Thanh Bằng đăng vào 06/11/2019 - 05:04
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Quý IV năm 2019
Ngày thực hiện 06/11/2019 14:30
Địa điểm Văn phòng Trung tâm Đào tạo kiến thức chung
Số đảng viên 17
Có mặt 17
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung 1. Đánh giá hoạt động lãnh đạo của Chi bộ tháng 10/2019.
2. Định hướng hoạt động lãnh đạo của Chi bộ tháng 11/2019:
– Tuyên truyền kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
– Tiếp tục triển khai Kế hoạch 01 của Đảng uỷ Trường về Đại hội Chi bộ.
– Tập trung thực hiện các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học nghiêm túc, đúng quy chế.
– Tiếp tục triển khai Kế hoạch 56 của Trường về thực hiện các môn LLCT theo Công văn 494
– Thực hiện nghiêm túc CV 562 về thực hiện một số công việc chuyên môn năm học 2019-2020.
– Thực hiện Công văn 623 về khảo sát sinh viên và giảng viên.
– Phân công coi thi HK1, 2019-2020.
– Báo cáo kết quả tự kiểm tra, giám sát năm 2019 của Chi bộ.
– Chuẩn bị đánh giá chất lượng đảng viên và chi bộ năm 2019.
3. Kiểm điểm đảng viên: đ/c Nguyễn Lê Khôi.
4. Sinh hoạt chuyên đề: “Phát huy dân chủ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.